Dua Lipa - Dance The Night Şarkı Sözler (Türkçe Çeviri)
Dance The Night
Gece Dansı

Baby, you can find me under the lights
Bebeğim, beni ışıkların altında bulabilirsin
Diamonds under my eyes
Gözlerimin altındaki elmaslar
Turn the rhythm up, don't you wanna just
Ritmi aç, sadece istemiyor musun
Come along for the ride?
Yolculuk için gelir misin?
Ooh, my outfit so tight
Ooh, kıyafetim çok sıkı
You can see my heartbeat tonight
Bu gece kalp atışımı görebilirsin
I can take the heat, baby, best believe
Isıyı kaldırabilirim bebeğim, en iyi inan
That's the moment I shine
İşte o an parlıyorum

'Cause every romance shakes and it bends
Çünkü her romantizm sallar ve bükülür
Don't give a damn
Umurumda değil
When the night's here, I don't do tears
Gece buradayken gözyaşı dökmem
Baby, no chance
Bebeğim, şans yok

I could dance, I could dance, I could dance
Dans edebilirdim, dans edebilirdim, dans edebilirdim

Watch me dance, dance the night away
Dans etmemi izle, gece boyunca dans et
My hеart could be burnin', but you won't see it on my face
Kalbim yanıyor olabilir ama bunu yüzümde görmeyeceksin
Watch me dancе, dance the night away (Uh-huh)
Dans etmemi izle, gece boyunca dans et (Uh-huh)
I'll still keep the party runnin', not one hair out of place
Yine de partiyi devam ettireceğim, tek bir saç bile yerinde değil

Lately, I been movin' close to the edge
Son zamanlarda, kenara yakın hareket ediyorum
Still be lookin' my best
Hala en iyi halime bakıyorum
I stay on the beat, you can count on me
Ritimde kalıyorum, bana güvenebilirsin
I ain't missin' no steps
Hiçbir adımı kaçırmıyorum

'Cause every romance shakes and it bends
Çünkü her romantizm sallar ve bükülür
Don't give a damn
Umurumda değil
When the night's here, I don't do tears
Gece buradayken gözyaşı dökmem
Baby, no chance
Bebeğim, şans yok

I could dance, I could dance, I could dance
Dans edebilirdim, dans edebilirdim, dans edebilirdim

Watch me dance, dance the night away
Dans etmemi izle, gece boyunca dans et
My heart could be burnin', but you won't see it on my face
Kalbim yanıyor olabilir ama bunu yüzümde görmeyeceksin
Watch me dance, dance the night away (Uh-huh)
Dans etmemi izle, gece boyunca dans et (Uh-huh)
I'll still keep the party runnin', not one hair out of place
Yine de partiyi devam ettireceğim, tek bir saç bile yerinde değil

When my heart breaks (They never see it, never see it)
Kalbim kırıldığında (Asla görmezler, asla görmezler)
When my world shakes (I feel alive, I feel alive)
Dünyam sallandığında (canlı hissediyorum, canlı hissediyorum)
I don't play safe (Ooh), don't you know about me? (Uh-huh)
Güvenli oynamıyorum (Ooh), beni bilmiyor musun? (HI-hı)
I could dance, I could dance, I could dance
Dans edebilirdim, dans edebilirdim, dans edebilirdim

Even when the tears are flowin', they're diamonds on my face
Gözyaşları akarken bile, yüzümdeki elmaslar
I'll still keep the party goin', not one hair out of place (Yes, I can)
Hala partiyi devam ettireceğim, tek bir saç bile yerinde değil (Evet, yapabilirim)
Even when the tears are flowin', they're diamonds on my face (Yes, I can, yes, I can)
Gözyaşları akarken bile yüzümdeki elmaslar (Evet, yapabilirim, evet, yapabilirim)
I'll still keep the party goin', not one hair out of place
Hala partiyi devam ettireceğim, tek bir saç bile yerinde değil

Watch me dance, dance the night away (Uh-huh)
Dans etmemi izle, gece boyunca dans et (Uh-huh)
My heart could be burnin', but you won't see it on my face
Kalbim yanıyor olabilir ama bunu yüzümde görmeyeceksin
Watch me dance (Dance), dance the night away (Uh-huh)
Dans etmemi izle (Dans), gece boyunca dans et (Uh-huh)
I still keep the party runnin', not one hair out of place
Hala partiyi devam ettiriyorum, tek bir saç bile yerinde değil

When my heart breaks (They never see it, never see it)
Kalbim kırıldığında (Asla görmezler, asla görmezler)
When my world shakes (I feel alive, I feel alive)
Dünyam sallandığında (canlı hissediyorum, canlı hissediyorum)
I don't play safe, don't you know about me? (Uh-huh)
Güvenli oynamıyorum, beni bilmiyor musun? (HI-hı)
I could dance, I could dance, I could dance
Dans edebilirdim, dans edebilirdim, dans edebilirdim

Dance the night
Gece dansı

Yorumlar