Miley Cyrus - River Şarkı Sözleri (Türkçe Çeviri)River
Nehir

I got a new dress just to meet you downtown
Seninle şehir merkezinde buluşmak için yeni bir elbisem var
Can you walk me through the park just to show it off?
Sırf hava atmak için benimle parkta yürür müsün?
I can pull my hair back in that tight way that you like
Saçımı istediğin gibi sıkı bir şekilde geri çekebilirim
If you wrap me in your arms and never stop
Eğer beni kollarına alırsan ve asla durmazsan

Heart beats so loud that it's drownin’ me out
Kalp o kadar yüksek sesle atıyor ki beni boğuyor
Livin' in an April shower
Bir nisan yağmurunda yaşamak
You're pourin’ down, baby, drown me out (Ooh, ooh, ooh)
Yağıyorsun bebeğim, beni boğ (Ooh, ooh, ooh)

You're just like a river (Ooh, ooh, ooh)
Tıpkı bir nehir gibisin
You're just like a river (Ooh, ooh, ooh)
Tıpkı bir nehir gibisin
You go on forever
Sonsuza kadar devam et
You're just like a river
Sen sadece bir nehir gibisin

Blowing bubbles in the bath, I can't stop from thinking lately
Banyoda baloncuklar üflerken, son zamanlarda düşünmeden edemiyorum
You could be the one, have the honor of my babies
Sen olabilirdin, bebeklerimin onuruna sahip olabilirdin
Hope they have your eyes and that crooked smile
Umarım gözlerine ve o çarpık gülümsemeye sahiptirler
Was a desеrt 'fore I met you, I was in a drought
Seninle tanışmadan önce bir çöldü, kuraklık içindeydim

Heart bеats so loud that it's drownin' me out
Kalp o kadar yüksek atıyor ki beni boğuyor
Livin’ in an April shower
Bir nisan yağmurunda yaşamak
You’re pourin' down, baby, drown me out (Ooh, ooh, ooh)
Yağıyorsun bebeğim, beni boğ

You’re just like a river (Ooh, ooh, ooh)
Tıpkı bir nehir gibisin
You're just like a river (Ooh, ooh, ooh)
Tıpkı bir nehir gibisin
You go on forever
Sonsuza kadar devam et
You're just like a river
Sen sadece bir nehir gibisin

You're never runnin’ dry (Oh)
Asla kuru kalmıyorsun

I feel you everywhere
Seni her yerde hissediyorum
Your face is all in my hair (Hair)
Yüzün tamamen saçımda (Saç)
Covered up in your sweat
Senin terinle kaplı
It turns me on that you care, baby
Umurunda olman beni tahrik ediyor bebeğim
Your love, it flows just like a river
Aşkın, tıpkı bir nehir gibi akıyor

You're just like a river (That's what you are)
Tıpkı bir nehir gibisin (sen busun)
You're just like a river (That's what you are)
Tıpkı bir nehir gibisin (sen busun)
You're just like a river (That's what you are)
Tıpkı bir nehir gibisin (sen busun)
You're just like a river
Sen sadece bir nehir gibisin
You're just like a river (Heart beats so loud that it's drownin' me out)
Tıpkı bir nehir gibisin (Kalbim o kadar yüksek sesle atıyor ki beni boğuyor)
You're just like a river (Livin' in an April shower)
Tıpkı bir nehir gibisin (Nisan yağmurunda yaşıyorsun)
You go on forever (You're pourin' down, baby, drown me out)
Sonsuza kadar devam ediyorsun (Akıyorsun bebeğim, beni boğ)
You're just like a river
Sen sadece bir nehir gibisin

Yorumlar