Lana Del Rey - The Grants Şarkı Sözler (Türkçe Çeviri)
The Grants
İkinci şanslar

One, two, ready
Bir, iki, hazır
I'm gonna take mine with you with me
Benimkini seninle alacağım
Ah, "Mine," say it again
Ah, "Benim", tekrar söyle
"Mine of you with me," thank you
"Benimsin, benimlesin," teşekkür ederim
One more time
Bir kez daha
One, two, ready
Bir, iki, hazır
I'm gonna take mine of you with me
Seninkini yanıma alacağım
I'm gonna take mine of you with me
Seninkini yanıma alacağım
I'm gonna take mine of you with me
Seninkini yanıma alacağım
Like "Rocky Mountain High"
"Rocky Mountain High" gibi
The way John Denver sings
John Denver'ın şarkı söyleme şekli

So you say there's a chance for us?
Yani bizim için bir şans olduğunu mu söylüyorsun?
Should I do a dance for once?
Bir kez olsun dans edeyim mi?
You're a family man, but
Sen bir aile babasısın, ama
But
Ancak

Do you think about Heaven? Oh-oh
Cenneti düşünüyor musun? Oh-oh
Do you think about me?
Beni düşünüyor musun?
My pastor told me
Papazım söyledi
"When you leave, all you take
"Gittiğinde, aldığın tek şey
Uh-huh, is your memories"
Uh-huh, senin anıların"

And I'm gonna take mine of you with me
Ve seninle benimkini alacağım
I'm gonna take mine of you with me
Seninkini yanıma alacağım

So many mountains too high to climb
Tırmanmak için çok yüksek dağlar
So many rivers, so long, but I'm
Pek çok nehir, çok uzun, ama ben
Doin' the hard stuff, I'm doin' my time
Zor şeyleri yapıyorum, zamanımı harcıyorum
I'm doin' it for us, for our family line
Bunu bizim için, ailemiz için yapıyorum

Do you think about Heaven? Oh-oh
Cenneti düşünüyor musun? Oh-oh
Do you think about me?
Beni düşünüyor musun?
My pastor told me (I'll do it, I'll do it)
Papazım bana söyledi (yapacağım, yapacağım)
"When you leave, all you take (I did it, I did it)
"Gittiğinde, alacağın tek şey (Yaptım, yaptım)
Uh-huh, is your memories"
Uh-huh, senin anıların"

And I wanna take mine of you with me
Ve benimkini yanımda götürmek istiyorum
I'm gonna take mine of you with me
Seninkini yanıma alacağım
Yeah, I'm gonna take mine of you with me
Evet, seninkini yanıma alacağım
Like "Rocky Mountain High," the way John Denver sings
John Denver'ın şarkı söyleme şekli "Rocky Mountain High" gibi

My sister's first-born child
Kız kardeşimin ilk çocuğu
I'm gonna take that too with me
Onu da yanıma alacağım
My grandmother's last smile
Anneannemin son gülüşü
I'm gonna take that too with me
Onu da yanıma alacağım
It's a beautiful life
Bu güzel bir hayat
Remember that too for me
Bunu benim için de hatırla

Ah, ah-ah, ah-ah, ah-ah
Ah ah ah ah ah ah ah
Ah, ah-ah, ah-ah, ah-ah
Ah ah ah ah ah ah ah
Ah, ah, ah
Ah, ah, ah
Ah, ah
Ah ah

Yorumlar