Ed Sheeran - Vega Şarkı Sözleri (Türkçe Çeviri)Vega

Rain keeps meeting on our rooftop, mind the glass
Yağmur çatımızda buluşmaya devam ediyor, cama dikkat et
But god, I love the sound of Hell
Ama tanrım, cehennemin sesini seviyorum
Sad crumps spreading on the carpet
Hüzünlü kırıntılar halıya yayılıyor
Listening to a vinyl, trying to ignore the web
Plak dinliyorum, interneti yok saymaya çalışıyorum

This week was heavy, I buckle on the road
Bu hafta ağırdı, yolda kemerimi bağladım
What can you do but pray?
Dua etmekten başka ne yapabilirsin?
And count your blessings, there wasn't any other way
Ve kutsamalarını say, başka yolu yoktu
Don't leave it all to faith
Her şeyi inanca bırakma

Follow the tide by the waves
Dalgalarla gelgiti takip et
They all part
Hepsi ayrılıyor
Love the night we run in
Koştuğumuz geceyi seviyorum
To be stars
yıldız olmak
But it burns like Hell
Ama cehennem gibi yanıyor
To be Vega
Vega olmak

Clouds keep falling over this house
Bulutlar bu evin üzerine düşmeye devam ediyor
Blocking out the sun, I'm tryna keep it all together
Güneşi engelleyerek, hepsini bir arada tutmaya çalışıyorum
One door closes then one opens
Bir kapı kapanır bir kapı açılır
Gotta keep the focus, if we believe then she'll get better
Odaklanmayı sürdürmeliyiz, eğer inanırsak daha iyi olacağına inanırsak

The days are long but then they pass and then an instance breaks
Günler uzun ama sonra geçiyor ve sonra bir örnek kırılıyor
It is the strangest thing
Bu en garip şey
I count my blessings, the day I see you smile again
Kutsamalarımı sayıyorum, seni tekrar gülümserken gördüğüm gün
It's what we've got to win
Kazanmamız gereken şey bu

Keeping inside, don't ever want
İçeride tutmak, asla istememek
See your heart
Kalbini gör
No one can judge, we're the same
Kimse yargılayamaz, biz aynıyız
In the dark
Karanlıkta
Follow the tide by the waves
Dalgalarla gelgiti takip et
They all part
Hepsi ayrılıyor
Love the night we run in
Koştuğumuz geceyi seviyorum
To be stars
yıldız olmak
But it burns like Hell
Ama cehennem gibi yanıyor
To be Vega
Vega olmak

Same problems, different oceans
Aynı sorunlar, farklı okyanuslar
It comes at a cost, but we've got this
Bir bedeli var, ama bizde bu var
Need to rest but need time now
Dinlenmeye ihtiyacım var ama şimdi zamana ihtiyacım var
She'll be fine, she'll be fine
O iyi olacak, o iyi olacak
Same problems, different oceans
Aynı sorunlar, farklı okyanuslar
It comes at a cost, but we've got this
Bir bedeli var, ama bizde bu var
Need to rest but need time now
Dinlenmeye ihtiyacım var ama şimdi zamana ihtiyacım var
She'll be fine, she'll be fine
O iyi olacak, o iyi olacak

Rain keeps beating on the rooftop, pouring into death
Yağmur çatıyı dövmeye devam ediyor, ölüme doğru akıyor
I guess this is human nature
Sanırım bu insan doğası
We all made to shine like stars but don't mean it don't burn
Hepimiz yıldızlar gibi parlamak için yaratıldık ama bu onun yanmayacağı anlamına gelmez
Like Hell to be Vega
Cehennem gibi Vega olmak

Yorumlar