Ed Sheeran - Sycamore Şarkı Sözleri (Türkçe Çeviri)
Sycamore
Çınar

Sycamore in the summer, buried in leaves
Yazın çınarlar, yapraklara gömülür
Swing and pushing our daughter underneath
Sallanıp kızımızı altına itmek
Flowers building the garden, spring breeze
Bahçeyi oluşturan çiçekler, bahar esintisi
Just imagine the world were we could be
Olabileceğimiz dünyayı hayal et

Right now in the waiting room, emotions running wild
Şu anda bekleme odasında, duygular çılgınca koşuyor
Worried 'bout my lover and I'm worried 'bout a child
Sevgilim için endişeleniyorum ve bir çocuk için endişeleniyorum
Part of me was always in denial
Bir yanım hep inkar içindeydi
It's gonna take a little while
Biraz zaman alacak

But in our story, loving, lover
Ama bizim hikayemizde seven, seven
We are glorious
Biz şanlıyız
We're in our story, loving, lover
Hikayemizde varız, seven, sevgili
We are glorious
Biz şanlıyız

Sycamore and the shivering bеating sun
Çınar ve titreyen güneş
Nothing more than a loaded smoking gun
Dolu bir duman tabancasından başka bir şey değil
What a pleasant is this, to bе in love
Aşık olmak ne hoş
To be plating the weeds and dig them up
Yabani otları kaplamak ve onları kazmak için

Waiting on professionals to tell you how it is
Profesyonellerin size nasıl olduğunu söylemesini bekliyorum
What's he gonna say after, "I think you better sit"
"Otursan iyi olur" dedikten sonra ne diyecek?
Places and something's are about to hit
Yerler ve bir şeyler çarpmak üzere
It's gonna take a little while
Biraz zaman alacak

But in our story, loving, lover
Ama bizim hikayemizde seven, seven
We are glorious
Biz şanlıyız
We're in our story, loving, lover
Hikayemizde varız, seven, sevgili
We are glorious
Biz şanlıyız
We're in our story, loving, lover
Hikayemizde varız, seven, sevgili
We are glorious
Biz şanlıyız
We're in our story, loving, lover
Hikayemizde varız, seven, sevgili
We are glorious
Biz şanlıyız

Sycamore in the field, a lonely tree
Tarlada çınar, yalnız bir ağaç
Darling, what will become of you and me?
Sevgilim, sen ve ben ne olacağız?

Yorumlar