Ed Sheeran - Curtain Şarkı Sözler (Türkçe Çeviri)
Curtain
Perde

Can you pull the curtains? Let me see the sun shine
Perdeleri çekebilir misin? Güneşin parladığını görmeme izin ver
I think I'm done with my hiding place
Sanırım saklandığım yerle işim bitti
And you found my anyway
Ve yine de benimkini buldun
It's been forever but I'm feeling alright
Çok uzun zaman oldu ama iyi hissediyorum
Tears dry, we'll leave no trace
Gözyaşları kuru, iz bırakmayacağız
And tomorrow's another day
Ve yarın başka bir gün

Hide and seek
Saklambaç
I am somewhere close away
Yakın bir yerdeyim
You won't leave
Gitmeyeceksin
How long it's been since we started the game?
Oyuna başlayalı ne kadar oldu?
I can't be seen
Ben görülemem
And you won't find me today
Ve bugün beni bulamayacaksın
I can't be
Olamam
This love, I'll be okay
Bu aşk, iyi olacağım

"Are you alright?" Baby, don't ask
"İyi misin?" Bebeğim, sorma
'Cause you know I never like to talk about that
Çünkü bunun hakkında konuşmayı asla sevmediğimi biliyorsun.
The inside, see, I always go back
İçeride, bak, her zaman geri dönerim
And I always will, obviously
Ve her zaman yapacağım, açıkçası
Is it in your childhood? see, there's nothing in your past
Çocukluğunda mı bak, geçmişinde hiçbir şey yok
But the sadness, promise that it won't last
Ama üzüntü, sürmeyeceğine söz ver
And the back hurt, I'm tryna take it all back
Ve sırtım ağrıyor, hepsini geri almaya çalışıyorum
And there's still more underneath
Ve altında hala daha var
And that's when you say to me
Ve o zaman bana diyorsun

"Can you pull the curtains? Let me see the sun shine
"Perdeleri çeker misin? Güneşin parıldamasını görmeme izin ver.
I think I'm done with my hiding place
Sanırım saklandığım yerle işim bitti
And you found my anyway
Ve yine de benimkini buldun
It's been forever but I'm feeling alright
Çok uzun zaman oldu ama iyi hissediyorum
Tears dry, we'll leave no trace
Gözyaşları kuru, iz bırakmayacağız
And tomorrow's another day"
Ve yarın başka bir gün"

Let me see the sun shine, shine, shine
Güneşin parladığını görmeme izin ver, parla, parla
Let me see the sun shine, shine, shine
Güneşin parladığını görmeme izin ver, parla, parla
Let me see the sun shine, shine, shine
Güneşin parladığını görmeme izin ver, parla, parla
Let me see the sun shine
Güneşin parladığını görmeme izin ver

Hide and seek
Saklambaç
Count to ten and close your eyes
10'a kadar say ve gözlerini kapat
Try to breathe
Nefes almaya çalış
See a message and no reply
Bir mesaj görün ve cevap yok
Nice to meet
Tanıştığıma memnun oldum
But in reality say goodbye
Ama gerçekte veda et
Life can be so beautiful with the drive
Hayat sürüşle çok güzel olabilir

"Are you okay?" Yeah, I guess so
"İyi misin?" Evet, sanırım öyle
But in some days feels like I'm trapped in a hole
Ama bazı günler kendimi bir deliğe hapsolmuş gibi hissediyorum
But I keep the quit so the ones around me don't know
Ama çevremdekiler bilmesin diye bırakmaya devam ediyorum
The mountain feels so still
Dağ çok durgun hissettiriyor
And you say that I'm here and that I don't have to carry it alone
Ve burada olduğumu ve bunu tek başıma taşımak zorunda olmadığımı söylüyorsun
And the outside pays in your soul
Ve dışarısı ruhunda öder
Still fighting the dark 'cause you leave me so cold
Hala karanlıkla savaşıyorum çünkü beni çok soğuk bırakıyorsun
The days not out of reach
Ulaşılamayan günler
And that's when you say to me
Ve o zaman bana diyorsun

"Can you pull the curtains? Let me see the sun shine
"Perdeleri çeker misin? Güneşin parıldamasını görmeme izin ver.
I think I'm done with my hiding place
Sanırım saklandığım yerle işim bitti
And you found my anyway
Ve yine de benimkini buldun
It's been forever but I'm feeling alright
Çok uzun zaman oldu ama iyi hissediyorum
Tears dry, we'll leave no trace
Gözyaşları kuru, iz bırakmayacağız
And tomorrow's another day"
Ve yarın başka bir gün"

Let me see the sun shine, shine, shine
Güneşin parladığını görmeme izin ver, parla, parla
Let me see the sun shine, shine, shine
Güneşin parladığını görmeme izin ver, parla, parla
Let me see the sun shine, shine, shine
Güneşin parladığını görmeme izin ver, parla, parla
Let me see the sun shine
Güneşin parladığını görmeme izin ver

Yorumlar