Ed Sheeran - Colourblind Şarkı Sözler (Türkçe Çeviri)
Colourblind
Renk körü

Kaleidoscope love, yeah, that is you and me
Çiçek dürbünü aşkı, evet, bu sen ve ben
Forever changing, we make life interesting
Sonsuza dek değişiyor, hayatı ilginç kılıyoruz
Some days we're red and, some days we both ain't green
Bazı günler kırmızıyız ve bazı günler ikimiz de yeşil değiliz
But I like the nights when we leave the canvas free
Ama tuvali boş bıraktığımız geceleri seviyorum

Grab a brush and see where the feeling may lead
Bir fırça kapın ve duygunun sizi nereye götürebileceğini görün
Nothing is out of our reach
Hiçbir şey bizim ulaşamayacağımız bir şey değil
Your words are flecks in each pigment we need
Sözlerin ihtiyacımız olan her pigmentte benekler
Can we get started?
Başlayabilir miyiz?

I keep falling, deeper and dark blue
Düşmeye devam ediyorum, daha derin ve koyu mavi
Brightеr than white
Beyazdan daha parlak
The wind goes, еxploding
Rüzgar gidiyor, patlıyor
But I can't see nothing since you and your eyes
Ama sen ve gözlerinden beri hiçbir şey göremiyorum
Maybe we'll just paint the night colourblind
Belki de geceyi renk körü olarak boyayacağız

In every spectrum, we find a million of pics
Her spektrumda bir milyon resim buluyoruz
Connect the dots and everything in between
Noktaları ve aradaki her şeyi birleştirin
Mm, don't leave the moment, you turn it gold and leave
Mm, anı terk etme, altını çevirirsin ve gidersin
You take the dark away, and that's on easy feet
Karanlığı alıp götürüyorsun ve bu rahat adımlarla

Picking our end, watch the shape change in the heart
Sonumuzu seçiyoruz, kalpteki şekil değişimini izle
From yellow, purple and green
Sarı, mor ve yeşilden
Your words are flecks in each pigment we need
Sözlerin ihtiyacımız olan her pigmentte benekler
Can we get started?
Başlayabilir miyiz?

I keep falling, deeper and dark blue
Düşmeye devam ediyorum, daha derin ve koyu mavi
Brighter than white
Beyazdan daha parlak
The wind goes, exploding
Rüzgar gidiyor, patlıyor
But I can't see nothing since you and your eyes
Ama sen ve gözlerinden beri hiçbir şey göremiyorum
Maybe we'll just paint the night colourblind
Belki de geceyi renk körü olarak boyayacağız
Mm-mm-mm
Maybe we'll just paint the night colourblind
Belki de geceyi renk körü olarak boyayacağız

Yorumlar