Ed Sheeran - Borderline Şarkı Sözleri (Türkçe Çeviri)




Borderline
Sınır çizgisi

Sadness always finds a man
Hüzün her zaman bir adam bulur
Seeks it's way by, infecting everything
Her şeyi bulaştırarak yolunu arıyor
And every chapter has an end
Ve her bölümün bir sonu vardır
But this is one I've learned to seek, hold on to them
Ama bu aramayı öğrendiğim şey, onlara tutun

And the black birds, they fly
Ve kara kuşlar, uçarlar
Like I fell on the skyline
Ufuk çizgisine düşmüş gibiyim

But I, I fear
Ama ben, korkarım
Running from the light
Işıktan kaçmak
Engulfed in darkness
Karanlığa boğulmuş
Sharing my eyes
Gözlerimi paylaşmak
Wondering why I'm stuck on the borderline
Neden sınırda sıkışıp kaldığımı merak ediyorum
Which way will I
Hangi yoldan gideceğim

'Cause I should take this, I'm a champ
Çünkü bunu almalıyım, ben bir şampiyonum
But I don't even know how all of this began
Ama tüm bunların nasıl başladığını bile bilmiyorum
And we are made to mourn and then
Ve yas tutmak için yaratıldık ve sonra
How can I wish for nothing when it's still the same?
Hala aynıyken nasıl hiçbir şey dileyemem?

But now I fear
Ama şimdi korkuyorum
Running from the light
Işıktan kaçmak
Engulfed in darkness
Karanlığa boğulmuş
Sharing my eyes
Gözlerimi paylaşmak
Wondering why I'm stuck on the borderline
Neden sınırda sıkışıp kaldığımı merak ediyorum
Which way will I
Hangi yoldan gideceğim

Tears never run
Gözyaşları asla akmaz
There's no such way
Böyle bir yol yok
We are so low
Biz çok düşük
We're on the borderline
Sınırdayız
We're on the borderline
Sınırdayız

So I will pour another drink
Bu yüzden bir içki daha koyacağım
I try to drown the pain, it's all too long away
Acıyı boğmaya çalışıyorum, hepsi çok uzakta
I shut off the things I think
Düşündüğüm şeyleri kapattım
'Cause nothing good will ever come from me
Çünkü benden hiçbir zaman iyi bir şey gelmeyecek

But now I fear
Ama şimdi korkuyorum
Running from the light
ışıktan kaçmak
Engulfed in darkness
Karanlığa boğulmuş
Sharing my eyes
Gözlerimi paylaşmak
Wondering why I'm stuck on the borderline
Neden sınırda sıkışıp kaldığımı merak ediyorum
Which way will I
Hangi yoldan gideceğim

Tears never run
Gözyaşları asla akmaz
There's no such way
Böyle bir yol yok
We are so low
Biz çok düşük

Yorumlar