Ed Sheeran - Boat Şarkı sözleri (Türkçe Çeviri)
Boat
Tekne

Came in for the embers
Közler için geldi
Stayed out for the breeze
Esinti için dışarıda kaldı
I need to feel elements to remind me
Bana hatırlatacak unsurları hissetmeye ihtiyacım var
There's beauty when it's bleak
Kasvetli olduğunda güzellik var

Stuck out long before lights down
Işıklar kapanmadan çok önce sıkışıp kaldım
Why do I breathe? Oh, I know
Neden nefes alıyorum? A, biliyorum

The more that I love, the less that I feel
Ne kadar çok seversem, o kadar az hissediyorum
The times that I jumped never were real
Atladığım zamanlar asla gerçek değildi
They say that all scars will heal, but I know
Bütün yaraların iyileşeceğini söylüyorlar ama biliyorum
Maybe I won't
Belki yapmayacağım
But the waves won't break my boat
Ama dalgalar teknemi kırmayacak
But the waves won't brеak my boat
Ama dalgalar teknemi kırmayacak

Stones crash on the boardwalk
Kaldırıma taşlar düşüyor
The wind rush through thе trees
Rüzgar ağaçların arasından acele ediyor
I keep my eyes peeled
Gözlerimi dört açıyorum
The memories always fall short
Anılar her zaman yetersiz kalır
Of what we could've been
Ne olabileceğimizin

Left out long before last call
Son aramadan çok önce dışarıda bırakıldı
What do I need? Oh, I know
Neye ihtiyacım var? A, biliyorum

The more that I love, the less that I feel
Ne kadar çok seversem, o kadar az hissediyorum
The times that I jumped never were real
Atladığım zamanlar asla gerçek değildi
They say that all scars will heal, but I know
Bütün yaraların iyileşeceğini söylüyorlar ama biliyorum
Maybe I won't
Belki yapmayacağım
But the waves won't break my boat
Ama dalgalar teknemi kırmayacak
But the waves won't break my boat
Ama dalgalar teknemi kırmayacak

But the waves won't break my boat
Ama dalgalar teknemi kırmayacak
The waves won't break my boat
Dalgalar teknemi kırmayacak

The more that I love, the less that I feel
Ne kadar çok seversem, o kadar az hissediyorum
The times that I jumped never were real
Atladığım zamanlar asla gerçek değildi
They say that all scars will heal, but I know
Bütün yaraların iyileşeceğini söylüyorlar ama biliyorum
Maybe I won't
Belki yapmayacağım
And the waves won't break my boat
Ve dalgalar teknemi kırmayacak

Yorumlar