Chlöe, Chris Brown - How Does It Feel Şarkı Sözleri (Türkçe Çeviri)
How Does It Feel
Nasıl Hissettiriyor

Yeah
Evet

I gave you more than you wanted
Sana istediğinden fazlasını verdim
I gave you more than you needed
Sana ihtiyacından fazlasını verdim
So tell me, how does it feel
Öyleyse söyle bana, nasıl hissettiriyor
To lose the one you believe in?
İnandığın birini kaybetmek mi?

I made you drop it on a Tuesday (Drop)
Salı günü düşürmeni sağladım (Bırak)
I had the popcorn poppin', we made a movie (Pop)
Patlamış mısır patlattım, bir film yaptık (Pop)
So many feelings involved, the way you do me (Do)
Pek çok duygu dahil, bana yaptığın gibi (Yap)
Tell me, you ready or not? This ain't The Fugees (Fu')
Söyle bana, hazır mısın değil misin? Bu Fugees değil (Fu')
Got one shot to do what it takes (Got)
Ne gerekiyorsa yapmak için bir şansım var (Aldım)
Got no time for no mistakes (Mistakes)
Hata yapmamak için zamanım yok (Hatalar)
I save a lot, 'cause I'm empty (Girl)
Çok para biriktiriyorum çünkü boşum (Kızım)
It shouldn't hurt me, but I let it
Beni incitmemeli ama izin verdim

Every time you text mе
Bana her mesaj attığında
And by the time I reply, it's too latе
Ve cevap verdiğimde, çok geç
Now, I feel a way, way, yeah (Oh)
Şimdi, bir şekilde hissediyorum, evet (Oh)
And I gave you more
Ve sana daha fazlasını verdim

I gave you more than you wanted
Sana istediğinden fazlasını verdim
I gave you more than you needed
Sana ihtiyacından fazlasını verdim
So tell me, how does it feel
Öyleyse söyle bana, nasıl hissettiriyor
To lose the one you believe in?
İnandığın birini kaybetmek mi?

Yeah, see that's the thing about trust
Evet, bak bu güvenle ilgili bir şey
It's never been about us
Asla bizimle ilgili olmadı
'Cause we were doin' too much
Çünkü biz çok fazla yapıyorduk
We threw the racks out at Follies
Rafları Follies'e attık
Gave you the key where my heart beat
Sana kalbimin attığı anahtarı verdim
You didn't say it but you said it
söylemedin ama söyledin
It shouldn't have hurt me but I let it
Beni incitmemeliydi ama izin verdim

Every time we're alone now
Şimdi her yalnız kaldığımızda
I feel like pain's all of the same
Acının hepsi aynıymış gibi hissediyorum
Now I feel a way, oh-woah, oh-oh
Şimdi bir şekilde hissediyorum, oh-woah, oh-oh
Every time you text me
bana her mesaj attığında
By the time I reply, it's too late
Cevap verdiğimde, çok geç
Something's gettin' in the way
Yoluna bir şey çıkıyor
And I gave you more
Ve sana daha fazlasını verdim

I gave you more than you wanted (I gave you more than what you wanted, babe)
Sana istediğinden fazlasını verdim (Sana istediğinden fazlasını verdim bebeğim)
I gave you more than you needed (Alright)
Sana ihtiyacından fazlasını verdim (Pekala)
So tell me, how does it feel (How does it feel, baby?)
Öyleyse söyle bana, nasıl hissettiriyor (Nasıl hissettiriyor bebeğim?)
To lose the one you believe in?
İnandığın birini kaybetmek mi?

Pom, pom-pom-pom, pom-pom, pom-pom, pom-pom-pom
Pom-pom-pom, pom-pom, pom-pom, pom-pom-pom
Pom-pom-pom, pom-pom, pom-pom, pom-pom-pom
Pom-pom-pom, pom-pom

Yorumlar