INNA - We Should Get Lost Şarkı Sözler (Türkçe Çeviri)
We Should Get Lost
Kaybolmalıyız

Drive on a highway
Bir otoyolda giderken
I think I don't like it
Sanırım bundan hoşlanmıyorum
And my body's that's fighting
Ve vücudum savaşıyor
For you I don't wanna hide it
Senin için bunu saklamak istemiyorum

We should get lost
Kaybolmalıyız
In the beat of the night
Gecenin ritminde
Of your life
Hayatının
We should get lost
Kaybolmalıyız
In the beat of the night
Gecenin ritminde
Of your life (life, life, life)
Hayatının (hayat, hayat, hayat)
Come!
Hadi

Season come and seasons go
Mevsim gelir ve mevsimler gider
Life got me out of control
Hayat beni kontrolden çıkardı
I thought I should let you know
Sana haber vermem gerektiğini düşündüm
I know things I shouldn't know
Bilmemem gereken şeyleri biliyorum
Baby I gon' let it go
Bebeğim gitmesine izin vereceğim
I thought I should let you know
Sana haber vermem gerektiğini düşündüm

We should get lost
Kaybolmalıyız
Get lost
Kaybolmak

Promise I won't leave
Söz ver ayrılmayacağım
Keep you here next to me
Seni burada yanımda tut
I promise I won't change
Söz veriyorum değişmeyeceğim
If you can believe me
Eğer bana inanabiliyorsan

We should get lost
Kaybolmalıyız
In the beat of the night
Gecenin ritminde
Of your life
Hayatının
We should get lost
Kaybolmalıyız
In the beat of the night
Gecenin ritminde
Of your life (life, life, life)
Hayatının (hayat, hayat, hayat)
Come!
Hadi

Season come and seasons go
Mevsim gelir ve mevsimler gider
Life got me out of control
Hayat beni kontrolden çıkardı
I thought I should let you know
Sana haber vermem gerektiğini düşündüm
I know things I shouldn't know
Bilmemem gereken şeyleri biliyorum
Baby I gon' let it go
Bebeğim gitmesine izin vereceğim
I thought I should let you know
Sana haber vermem gerektiğini düşündüm

We should get lost
Kaybolmalıyız
Get lost
Kaybolmak
We should get lost
Kaybolmalıyız
Get lost
Kaybolmak

Yorumlar