INNA - Nothing I Won't Do Şarkı Sözleri (Türkçe Çeviri)
Nothing I Won't Do
Yapmayacağım Hiçbir Şey

Why can't I get you off my mind?
Neden seni aklımdan çıkaramıyorum?
You off my mind
Aklımdan çıkaramıyor
Twenty-four hours, day and night
Yirmi dört saat, gece ve gündüz
Yeah, day and night
Evet, gece gündüz
Why can't you see it in my eyes?
Neden gözlerimde göremiyorsun?
Yeah, in my eyes
Evet, benim gözlerimde
Promise you never hear no lies
Söz, asla yalan duymayacaksın
Yeah, no-no lies
Evet, yalan yok

Baby, there's no rush
Bebeğim, acele yok
But I can't let you go
Ama gitmene izin veremem

'Cause there's nothing I won't do
Çünkü yapmayacağım hiçbir şey yok
Nothing I won't do for me and you
Kendim ve senin için yapmayacağım hiçbir şey yok
'Cause there's nothing I won't do
Çünkü yapmayacağım hiçbir şey yok
Nothing I won't do for me and you
Kendim ve senin için yapmayacağım hiçbir şey yok


Ha-aa-ah
Ha-aa-ah
'Cause there's noth-
Çünkü hiçbir şey-
Ha-aa-ah

So many people next to you
Yanında çok insan var
Yeah, next to you
Evet, senin yanında
Watching your every move, every move
Her hareketini izliyorum, her hareketini
If loving you is a full time job
Seni sevmek tam zamanlı bir işse
Then I'ma work it all day
O zaman bütün gün çalışacağım
All night
Tüm gece

Baby, there's no rush
Bebeğim, acele yok
But I can't let you go
Ama gitmene izin veremem

'Cause there's nothing I won't do
Çünkü yapmayacağım hiçbir şey yok
Nothing I won't do for me and you
Kendim ve senin için yapmayacağım hiçbir şey yok
'Cause there's nothing I won't do
Çünkü yapmayacağım hiçbir şey yok
Nothing I won't do for me and you
Kendim ve senin için yapmayacağım hiçbir şey yok

Ha-aa-ah
Ha-aa-ah
'Cause there's noth-
Çünkü hiçbir şey-
Ha-aa-ah

Yorumlar