The Weeknd - Nothing Is Lost Şarkı Sözler (Türkçe Çeviri)
Nothing Is Lost 

I thought I could protect you
Seni koruyabileceğimi düşündüm
From paying for my sins
Günahlarımın bedelini ödemekten
And I been walking this earth
Ve bu dünyada yürüyordum
Long enough that death's a gift (Oh, girl)
Ölüm bir hediye oluncaya kadar (Oh, kızım)

Been living this life so patient
Bu hayatı çok sabırlı yaşıyordum
Until I see you again, it's war we're facin'
Seni tekrar görene kadar, karşı karşıya olduğumuz savaş
I know that if I die, my only choice is still defending
Biliyorum ki ölürsem tek seçeneğim hala savunmak
No matter what they say
Ne derlerse desinler
My love for you is greater than their powers
Sana olan aşkım onların güçlerinden daha büyük
And their armies from above
Ve orduları yukarıdan

You give me strength
Bana güç veriyorsun
I'm with you either way
Her iki şekilde de seninleyim
If I die, if I stay
Eğer ölürsem, kalırsam
Give me strength
Bana güç ver
I'm with you either way
Her iki şekilde de seninleyim
Nothing's lost, no more pain
Hiçbir şey kaybolmadı, artık acı yok
Just give me strength
Sadece bana güç ver

The scars and the wounds
İzler ve yaralar
I wear them proud like tattoos
Onları dövmeler gibi gururla giyiyorum
Rеminds me that I lost you
Bana seni kaybettiğimi hatırlatıyor
Reminds me that I'll
Kaybettiğimi hatırlatıyor

Bе living this life so patient
Bu hayatı çok sabırlı yaşıyor olacağım
Until I see you again, it's war we're facing
Seni tekrar görene kadar, karşı karşıya olduğumuz savaş
I know that if I die, my only choice is still defending
Biliyorum ki ölürsem tek seçeneğim hala savunmak
No matter what they say
Ne derlerse desinler
My love for you is greater than their powers
Sana olan aşkım onların güçlerinden daha büyük
And their armies from above
Ve orduları yukarıdan

You give me strength
Bana güç veriyorsun
I'm with you either way
Her iki şekilde de seninleyim
If I die, if I stay
Eğer ölürsem, kalırsam
Give me strength
Bana güç ver
I'm with you either way
Her iki şekilde de seninleyim
Nothing's lost, no more pain
Hiçbir şey kaybolmadı, artık acı yok
Just give me strength
Sadece bana güç ver

Yorumlar