Oliver Tree - Suitcase Full of Cash Şarkı Sözleri (Türkçe Çeviri)
Suitcase Full of Cash
Para Dolu Bavul

Bring in those suitcases full of cash
Para dolu bavulları getir
Keep 'em coming
Getirmeye devam et

You can save what you wanna
İstediğin kadar alabilirsin
So much, it still feels unreal, what a waste
O kadar çok, hala gerçek dışı geliyor, ne müsriflik
You spend what you gotta
İhtiyacın olanı harcıyorsun
Call the devil, he can put your deal in place
Şeytanı ara, anlaşmanı yürürlüğe koyabilir
Take more 'til you're bloated
Şişene kadar daha fazlasını al
Too much 'til your bank account gets dumped
Banka hesabını bir kenara atacağın kadar çok fazla
Check signed, duly noted
İmzalı, usulüne uygun olarak yazılmış çek
Deep pockets, but you're still a chump, don't front
Derin cepler, ama sen hala bir salaksın, öne çıkma

We don't care what you earn
Ne kazandığın umurumuzda değil
Take your money, let it burn
Paranı al, bırak yansın
Laugh it off, what a joke
Güle güle, ne şaka ama
Watch it burning up in smoke
Dumanın içinde yandığını izle
In a ditch, in your moat
Çukarda, hendekte
In your castle all alone
Kalende yapayalnız
If you're rich or you're broke
Eğer zenginsen ya da beş parasızsan
We don't care how much you own
Ne kadarına sahip olduğun umurumuzda değil

The suspect's now passin' out Monopoly money on the off-ramp
Şüpheli şahıs şimdi çıkışta Monopoly parasını dağıtıyor

Empty out your suitcase
Bavulunu boşalt
Stack it up 'til it won't shut and it breaks
Kapanmayana ve kırılana kadar istifle
Tie it up with a shoelace
Bir ayakkabı bağıyla bağla
Fill it up like a piggy bank, don't wait
Kumbara gibi doldur, bekleme
You can keep what you needed
İhtiyacın olanı tutabilirsin
But how bad do you need that stuff? Don't bluff
Ama bu şeylere ne kadar ihtiyacın var? Blöf yapma
I don't think that you cheated
Aldattığını düşünmüyorum
But it's funny 'cause it still don't all add up
Ama komik çünkü hala hepsi bir araya gelmiyor

We don't care what you earn
Ne kazandığın umurumuzda değil
Take your money, let it burn
Paranı al, bırak yansın
Laugh it off, what a joke
Güle güle, ne şaka ama
Watch it burning up in smoke
Dumanın içinde yandığını izle
In a ditch, in your moat
Çukarda, hendekte
In your castle all alone
Kalende yapayalnız
If you're rich or you're broke
Eğer zenginsen ya da beş parasızsan
We don't care how much you own
Ne kadarına sahip olduğun umurumuzda değil

Take that suitcase full of cash and burn it
Para dolu çantayı al ve yak

Whatchu saving for? And what are you becoming?
Ne için biriktiriyorsun? Ve ne oluyorsun?
Some people are so poor that all they have is money
Bazı insanlar o kadar fakir ki sahip oldukları tek şey para
People sleeping on the floor can be happier with nothing
Yer yatağında yatan insanlar hiçbir şey olmadan daha mutlu olabilir
Some people are so poor that all they have is money
Bazı insanlar o kadar fakir ki sahip oldukları tek şey para

We don't care what you earn
Ne kazandığın umurumuzda değil
Take your money, let it burn
Paranı al, bırak yansın
Laugh it off, what a joke
Güle güle, ne şaka ama
Watch it burning up in smoke
Dumanın içinde yandığını izle
In a ditch, in your moat
Çukarda, hendekte
In your castle all alone
Kalende yapayalnız
If you're rich or you're broke
Eğer zenginsen ya da beş parasızsan
We don't care how much you own
Ne kadarına sahip olduğun umurumuzda değil

Yorumlar