Selena Gomez - My Mind & Me Şarkı Sözler (Türkçe Çeviri)
My Mind & Me
Aklım ve Ben

Wanna hear a part to my story? I tried to hide in the glory
Hikayemin bir kısmını duymak ister misin? Şöhretime saklanmaya çalıştım
And sweep it under the table so you would never know
Ve her şeyi masanın altına süpür ki asla bilemeyesin
Sometimes I feel like an accident, people look when they're passin' it
Bazen bir kazaymış gibi hissediyorum, insanlar yoldan geçerken bakıyor
Never check on the passenger, they just want the free show
Yolcuyu asla kontrol etmezler, onlar sadece bedava şov istiyorlar

Yeah, I'm constantly
Evet ben sürekli
Tryna fight somethin' that my eyes can't see
Gözlerimin göremediği bir şeyle savaşmaya çalışıyorum

My mind and me
Aklım ve ben
We don't get along sometimes
Bazen anlaşamıyoruz
And it gets hard to breathe
Ve nefes almak zorlaşıyor
But I wouldn't change my life
Ama hayatımı değiştirmezdim
And all of the crashin' and burnin' and breakin', I know now
Ve şimdi tüm çarpışmaları yanmaları ve kırılmaları biliyorum
If somеbody sees me like this, then thеy won't feel alone now
Biri beni böyle görürse, artık yalnız hissetmeyecektir.
My mind and me
Aklım ve ben

It's hard to talk and feel heard when you always feel like a burden
Bir yük gibi hissettiğinde konuşmak ve duyulduğunu hissetmek zor
Don't wanna add to concern I know they already got
Endişeye eklemek istemiyorum, zaten endişeli olduklarını biliyorum
But if I pull back the curtain, then maybe someone who's hurtin'
Ama perdeyi geri çekersem, belki canı acıyan biri
Will be a little more certain they're not the only one lost
Artık emin olacak ki kaybolan tek kişi kendisi değil

Yeah, I'm constantly
Evet ben sürekli
Tryna fight somethin' that my eyes can't see
Gözlerimin göremediği bir şeyle savaşmaya çalışıyorum

My mind and me
Aklım ve ben
We don't get along sometimes
Bazen anlaşamıyoruz
And it gets hard to breathe
Ve nefes almak zorlaşıyor
But I wouldn't change my life
Ama hayatımı değiştirmezdim
And all of the crashin' and burnin' and breakin', I know now
Ve şimdi tüm çarpışmaları yanmaları ve kırılmaları biliyorum
If somеbody sees me like this, then thеy won't feel alone now
Biri beni böyle görürse, artık yalnız hissetmeyecektir.

My mind and me (Ah, ah, ah)
Aklım ve ben (Ah, ah, ah)
My mind and me (Ah, ah, ah)
Aklım ve ben (Ah, ah, ah)
My mind, my mind
Aklım, aklım
My mind and me (Ah, ah, ah)
Aklım ve ben (Ah, ah, ah)
My mind and me (Ah, ah, ah)
Aklım ve ben (Ah, ah, ah)
Oh, it's only my mind and me
Oh, sadece aklım ve ben
My mind and me
Aklım ve ben

Yorumlar

Yorum Gönder