Taylor Swift - Snow On The Beach Şarkı Sözler (Türkçe Çeviri) ft.Lana del Rey
Snow On The Beach
Kumsala kar yağması

One night, a few moons ago
Bir gece, gökyüzündeki birkaç ayın öncesi
I saw flecks of what could've been lights
Işık olabilecek şeylerin izlerini gördüm.
But it might just have been you
Ama o yalnızca sen de olabilirdin.
Passing by unbeknownst to me
Benden habersizce geçip giden.
Life is emotionally abusive
Hayat duygusal bir yıkım
And time can't stop me quite like you did
Ve zaman beni, senin yaptığın gibi durduramaz.
And my flight was awful, thanks for asking
Uçuşum berbattı, sorduğun için teşekkür ederim.
I'm unglued, thanks to you
Çokça kızgınım, sayende.

And it's like snow at the beach
Ve bu kumsala kar yağması gibi bir şey.
Weird, but fucking beautiful
Garip ama lanet olasıca güzel
Flying in a dream
Bir rüyanın içinde uçuyorum,
Stars by the pocketful
Cep dolusu yıldızlar.
You wanting me
Beni istiyorsun.
Tonight feels impossible
Bu gece imkansız gibi gözüküyor,
But it's coming down
Ama yağıyor
No sound, it's all around
Zaman geçiyor ama etraf hala sessiz.

Like snow on the beach
Kumsala kar yağması gibi
Like snow on the beach
Kumsala kar yağması gibi
Like snow on the beach
Kumsala kar yağması gibi
Like snow, ah
Kar yağması gibi...

This scene feels like what I once saw on a screen
Bu sahneyi daha önce ekranda görmüşüm gibi.
I searched "aurora borealis green"
Kuzey ışıklarını araştırdım biraz
I've never seen someone lit from within
Daha önce hiç içten içe yanan birini görmedim.
Blurring out my periphery
Çevremi bulanıklaştıran..
My smile is like I won a contest
Gülüşüm sanki yarışmayı kazanmışım
And to hide that would be so dishonest
ve bunu saklamak çok sahtekarca olurmuş gibi.
And it's fine to fake it 'til you make it
Ve sen onu tekrar ortaya çıkarana, bu gerçekleşene kadar,
'Til you do, 'til it's true
Rol yapmamın zamanı geldi.,

And it's like snow at the beach
Ve bu kumsala kar yağması gibi bir şey.
Weird, but fucking beautiful
Garip ama lanet olasıca güzel
Flying in a dream
Bir rüyanın içinde uçuyorum,
Stars by the pocketful
Cep dolusu yıldızlar.
You wanting me
Beni istiyorsun.
Tonight feels impossible
Bu gece imkansız gibi gözüküyor,
But it's coming down
Ama yağıyor
No sound, it's all around
Zaman geçiyor ama etraf hala sessiz.

Like snow on the beach
Kumsala kar yağması gibi
Like snow on the beach
Kumsala kar yağması gibi
Like snow on the beach
Kumsala kar yağması gibi
Like snow, ah
Kar yağması gibi...

I can't speak, afraid to jinx it
Konuşamam, uğursuzluk getirmekten korkuyorum.
I don't even dare to wish it
Bunu dilemeye bile cesaret edemem.
But your eyes are flying saucers from another planet
Ama gözlerin, sanki başka bir evrenden gelmiş gibi.
Now I'm all for you like Janet
Şimdi tamamen seninim, tıpkı Janet gibi.
Can this be a real thing? Can it?
Bu gerçek bir şey olabilir mi..?

Are we falling like snow at the beach? (Snow at the beach)
Ve bu kumsala kar yağması gibi bir şey.
Weird, but fucking beautiful
Garip ama lanet olasıca güzel
Flying in a dream (Flying in a dream)
Bir rüyanın içinde uçuyorum
Stars by the pocketful
Cep dolusu yıldıızlar.
You wanting me (You wanting me)
Beni istiyorsun.
Tonight feels impossible
Bu gece imkansız gibi gözüküyor,
But it's coming down
Ama yağıyor
No sound, it's all around
Zaman geçiyor ama etraf hala sessiz.

Like snow on the beach (Snow on the beach)
Kumsala kar yağması gibi
Like snow on the beach (Snow on the beach)
Kumsala kar yağması gibi49
Like snow on the beach (Snow on the beach)
Kumsala kar yağması gibi
Like snow, ah
Kar yağması gibi
It's coming down
Ama yağıyor
No sound, it's all around
Zaman geçiyor ama etraf hala sessiz.

Like snow on the beach
Kumsala kar yağması gibi
(It's coming down, it's coming down)
(Ama yağıyor, ama yağıyor)
(It's coming down, it's coming down)
(Ama yağıyor, ama yağıyor)
Like snow on the beach
Kumsala kar yağması gibi
(It's coming down, it's coming down)
(Ama yağıyor, ama yağıyor)
(It's coming down, it's coming down)
(Ama yağıyor, ama yağıyor)
(It's coming down, it's coming down)
(Ama yağıyor, ama yağıyor)
(It's coming down, it's coming down)
(Ama yağıyor, ama yağıyor)
(It's coming down, it's coming down)
(Ama yağıyor, ama yağıyor)
(It's coming down, it's coming down)
(Ama yağıyor, ama yağıyor)

Yorumlar