Taylor Swift - Midnight Rain Şarkı Sözler (Türkçe Çeviri)
Midnight Rain
Gece Yarısı Yağmuru

Rain
Yağmur
He wanted it comfortable, I wanted that pain
O rahatlığı istedi, ben acıyı istedim
He wanted a bride, I was making my own name
O bir gelin istiyordu, ben kendi ismimi duyuruyordum
Chasing that fame, he stayed the same
Ben şöhret kovalarken o aynı kaldı
All of me changed like midnight
Her şeyim gece yarısı gibi değişti

My town was a wasteland
Benim şehrim çorak bir araziydi
Full of cages, full of fences
Kafeslerle dolu, çitlerle örülü
Pageant queens and big pretenders
Gösteri kraliçeleri ve büyük taklitçileri
But for some, it was paradise
Ama bazıları için burası cennetti
My boy was a montage
Oğlum sadece bir kurguydu
A slow-motion, love potion
Ağır bir çekimde, aşk iksiriyle dolu
Jumping off things in the ocean
Okyanusa atladı
I broke his heart 'cause he was nice
Kalbini kırdım çünkü o iyi biriydi
He was sunshine, I was midnight rain
O gün ışığıydı, ben gece yarısı yağmuru

He wanted it comfortable, I wanted that pain
O rahatlığı istedi, ben acıyı istedim
He wanted a bride, I was making my own name
O bir gelin istiyordu, ben kendi ismimi duyuruyordum
Chasing that fame, he stayed the same
Ben şöhret kovalarken o aynı kaldı
All of me changed like midnight
Her şeyim gece yarısı gibi değişti

It came like a postcard
Kartpostal gibiydi
Picture perfect shiny family
Parlak bir aile fotoğrafı
Holiday peppermint candy
Tatil şekeri
But for him, it's every day
Ama onun için bunlar hergünün olayıydı
So I peered through a window
Bu yüzden ben de dışarıdan baktım
A deep portal, time travel
Derin bir portal, zaman yolculuğu
All the love we unravel
Sonuna geldiğimiz tüm aşklar
And the life I gave away
Ve verdiğim hayat
'Cause he was sunshine, I was midnight rain
Çünkü o gün ışığıydı, ben gece yarısı yağmuru

He wanted it comfortable, I wanted that pain
O rahatlığı istedi, ben acıyı istedim
He wanted a bride, I was making my own name
O bir gelin istiyordu, ben kendi ismimi duyuruyordum
Chasing that fame, he stayed the same
Ben şöhret kovalarken o aynı kaldı
All of me changed like midnight rain
Her şeyim gece yarısı yağmuru gibi değişti
He wanted it comfortable, I wanted that pain
O rahatlığı istedi, ben acıyı istedim
He wanted a bride, I was making my own name
O bir gelin istiyordu, ben kendi ismimi duyuruyordum
Chasing that fame, he stayed the same
Ben şöhret kovalarken o aynı kaldı
All of me changed like midnight
Her şeyim gece yarısı gibi değişti

I guess sometimes we all get
Sanırım bazen hepimiz
Just what we wanted, just what we wanted
Tam istediğimiz şeyleri elde ederiz
And he never thinks of me
Ve o beni hiç düşünmüyor
Except for when I'm on TV
Televizyonda olduğum zamanlar hariç
I guess sometimes we all get
Sanırım bazen hepimiz
Some kind of haunted, some kind of haunted
Bir tür lanet içinde oluyoruz
And I never think of him
Ve ben onu hiç düşünmüyorum
Except on midnights like this
Bunun gibi geceler hariç
(Midnights like this, midnights like this)
(Bunun gibi geceler, bunun gibi geceler)

Yorumlar