Taylor Swift - Glitch Şarkı Sözleri (Türkçe Çeviri)
Glitch
Yanlışlık

We were supposed to be just friends
Sadece arkadaş olmamız gerekiyordu*
You don't live in my part of town,
Şehrin o kısmında yaşamıyorsun 
but maybe I'll see you out some weekend
O zamanki ruh halime ve durumuma göre
Depending on what kind of mood and situationship I'm in
O zamanki ruh halime ve durumuma göre
And what's in my system
Ve sistemimde ne olduğuna göre

I think there's been a glitch, oh, yeah
Sanırım bir yanlışlık oldu, evet
Five seconds later, I'm fastening myself to you
Bir dikişle, evet
with a stitch, oh, yeah
Bir dikişle, evet
And I'm not even sorry, nights are so starry
Blood moonlit
Ve üzgün bile değilim, geceler çok yıldızlı, kanlı ay aydınlandı
It must be counterfeit
Sahte olmalı
I think there's been a glitch, oh, yeah
Sanırım bir yanlışlık oldu, evet

I was supposed to sweat you out
Seni terletmem gerekiyordu
In search of glorious happenings of happenstance
on someone else's playground
Başkasının oyun alanında şanlı tesadüflerin arayışı içinde
But it's been two-thousand one-hundred ninety days of our love blackout
Ama aşkımızın kararmasının üzerinden iki bin yüz doksan gün geçti
(Our love is blacking out)
(Aşkımız kararıyor)
The system's breaking down
Sistem çöküyor
(The system's breaking down)
(Sistem çöküyor)

I think there's been a glitch, oh, yeah
Sanırım bir yanlışlık oldu, evet
Five seconds later, I'm fastening myself to you
Beş saniye sonra kendimi sana bağlıyorum
with a stitch, oh, yeah
Bir dikişle, evet
And I'm not even sorry, nights are so starry
Blood moonlit
Ve üzgün bile değilim, geceler çok yıldızlı, kanlı ay aydınlandı
It must be counterfeit
Sahte olmalı
I think there's been a glitch
Sanırım bir yanlışlık oldu

A brief interruption, a slight malfunction
Kısa bir kesinti, hafif bir arıza
I'd go back to wanting dudes who give nothing
Şansımız yok sanıyordum
I thought we had no chance
Şansımız yok sanıyordum
And that's romance, let's dance
Ve bu romantizm, hadi dans edelim

Glitch, oh, yeah
Yanlışlık evet
Five seconds later, I'm fastening myself to you
Beş saniye sonra kendimi sana bağlıyorum
with a stitch, oh, yeah
Bir dikişle, evet
And I'm not even sorry, nights are so starry
Blood moonlit
Ve üzgün bile değilim, geceler çok yıldızlı, kanlı ay aydınlandı

It must be counterfeit (It must be counterfeit)
Sahte olmalı
I think there's been a glitch
Sanırım bir yanlışlık oldu

Yorumlar