Taylor Swift - Dear Reader Şarkı Sözleri (Türkçe Çeviri)
Dear Reader
Sevgili Okuyucu

Dear reader, if it feels like a trap
Sevgili okuyucu, eğer bir tuzak gibi geliyorsa
You're already in one
Zaten bir tanesindesin
Dear reader, get out your map
Sevgili okuyucu, haritanı çıkar
Pick somewhere and just run
Bir yer seç ve sadece koş

Dear reader, burn all the files
Sevgili okuyucu, tüm dosyaları yak
Desert all your past lives
Tüm geçmiş yaşamlarını terk et
And if you don't recognize yourself
Ve eğer kendini tanımıyorsan
That means you did it right
Bu doğru yaptığın anlamına gelir

Never take advice from someone who's falling apart
Asla dağılan birinden tavsiye alma
Never take advice from someone who's falling apart
Asla dağılan birinden tavsiye alma

Dear reader, bend when you can
Sevgili okuyucu, yapabildiğin zaman eğil
Snap when you have to
Gerektiğinde çek
Dear reader, you don't have to answer just 'cause they asked you
Sevgili okuyucu, sırf sana sordular diye cevap vermek zorunda değilsin
(You should find another)
(Başka bir tane bulmalısın)
Dear reader, the greatest of luxuries is your secrets
Sevgili okuyucu, lükslerin en büyüğü senin sırların
Dear reader, when you aim at the devil
Sevgili okuyucu, şeytana nişan aldığında
Make sure you don't miss
Kaçırmadığından emin ol

Never take advice from someone who's falling apart
Asla dağılan birinden tavsiye alma
Never take advice from someone who's falling apart
Asla dağılan birinden tavsiye alma

Don't want to prove these nights are for hiding in plain sight
Bu gecelerin göz önünde saklanmak için olduğunu kanıtlamak istemiyorum
My fourth drink in my hand
Dördüncü içkim elimde
These desperate prayers are the cursed man spilling out to you for free
Bu umutsuz dualar, sana bedavaya dökülen lanetli adamdır
But darling, darling, please
Ama sevgilim, sevgilim, lütfen

You wouldn't take my word for it if you knew who was talking
Kimin konuştuğunu bilseydin benim sözümü dinlemezdin
If you knew where I was walking
Nerede yürüdüğümü bilseydin
To a house, not a home, all alone 'cause nobody's there
Bir eve, yuvaya değil, yapayalnız çünkü orada kimse yok
Where I pace in my pent and my friends found friends who care
Hapsime adım attığım ve arkadaşlarımın umursayan arkadaşlar bulduğu yer
No one sees when you lose when you're playing solitaire
Solitaire1 oynarken kaybettiğinde kimse seni görmez

You should find another guiding light, guiding light
Başka bir yol gösterici ışık bulmalısın, yol gösterici ışık
While I shine so bright
Ben çok parlak parlarken
You should find another guiding light, guiding light
Başka bir yol gösterici ışık bulmalısın, yol gösterici ışık
While I shine so bright
Ben çok parlak parlarken
You should find another, you should find another (Guiding light)
Başka bir tane bulmalısın, başka bir tane bulmalısın (yol gösterici ışık)
Find another, you should find another
Başka bir tane bul, başka bir tane bulmalısın34
You should find another
Başka bir tane bulmalısın

Yorumlar