Taylor Swift - Anti-Hero Şarkı Sözleri (Türkçe Çeviri)
Anti-Hero
Anti-Kahraman

I have this thing where I get older, but just never wiser
Beni giderek yaşlandıran bi şeye sahibim, ama asla bilge yapmıyor
Midnights become my afternoons
Gece yarıları benim öğle aralarım haline geldi
When my depression works the graveyard shift, all of the people
Deprasyonum belki mezara girdiğimde bi ara verir, tüm insanlara olduğu gibi
I've ghosted stand there in the room
Odanın bi kenarında öylece dikilen bi hayalet olduğumda

I should not be left to my own devices
Kendi kaderime terk edilmemeliyim
They come with prices and vices
Bedellerle ve kötü alışkanlıklarla üstüme geliyorlar
I end up in crisis
Sonundaysa kriz geçiriyorum
(Tale as old as time)
(eski zamanlardan kalma bi masal gibi)
I wake up screaming from dreaming
Rüyamdan çığlıklar atarak uyanıyorum
One day, I'll watch as you're leaving
Bir gün, senin beni bırakıp gidişini de seyredecekmişim gibi
'Cause you got tired of my scheming
Çünkü sende benim entrikalarımdan yoruldun
(For the last time)
(son bi kezcik)

It's me, hi
Merhaba, ben
I'm the problem, it's me
Problemin kendisiyim, benim
At teatime, everybody agrees
Çay saatlerindeki, herkes aynı fikirde
I'll stare directly at the sun, but never in the mirror
Doğrudan gözümü güneşe dikeceğim, ama asla bi aynaya değil
It must be exhausting always rooting for the anti-hero
Olumsuz özellikleri olan bi baş kahraman için köklerini içime salmak zor olmalı

Sometimes, I feel like everybody is a sexy baby
Bazen, herkes seksi bir bebekmiş gibi geliyor
And I'm a monster on the hill
Ve bense dağ tepede yaşayan canavarım
Too big to hang out, slowly lurching toward your favorite city
Takılmak için çok büyük, yavaş yavaş en sevdiğiniz şehre doğru ilerliyor
Pierced through the heart, but never killed
Kalbini delip geçti, ama asla niyetini seni öldürmek degildi

Did you hear my covert narcissism I disguise as altruism
Fedakarlık kılığına soktuğum gizli narsisizmimi duydunuz mu?
Like some kind of congressman?
Bir tür kongre üyesi gibi?
(A tale as old as time)
(eski zamanlardan kalma bi hikaye gibi)
I wake up screaming from dreaming
Rüyamdan çığlıklar atarak uyanıyorum
One day, I'll watch as you're leaving
Bir gün, senin beni bırakıp gidişini de seyredecekmişim gibi
And life will lose all its meaning
Ve hayat benim için tüm anlamını yitirecek
(For the last time)
(son bi kezcik)

It's me, hi
Merhaba, ben
I'm the problem, it's me (I'm the problem, it's me)
Problemin kendisiyim, benim
At teatime, everybody agrees
Çay saatlerindeki, herkes aynı fikirde
I'll stare directly at the sun, but never in the mirror
Doğrudan gözümü güneşe dikeceğim, ama asla bi aynaya değil
It must be exhausting always rooting for the anti-hero
Olmusuz özellikleri olan bi baş kahraman için köklerini içime salmak zor olmalı

I have this dream my daughter-in-law kills me for the money
Gelinimin beni para ugruna öldürdüğü bi rüya gördüm
She thinks I left them in the will
Onları vasiyette bıraktığımı düşünüyor
The family gathers 'round and reads it
Aile toplanır ve okurlar
And then someone screams out
Ve sonra birisi bagırarka
She's laughing up at us from hell
Cehennemden bize gülüyor

It's me, hi
Merhaba, ben
I'm the problem, it's me
Problemin kendisiyim, benim
It's me, hi
Merhaba, ben
I'm the problem, it's me
Problemin kendisiyim, benimme
It's me, hi
Merhaba ben
Everybody agrees, everybody agrees
Herkes aynı fikirde

It's me, hi (Hi)
Merhaba, ben
I'm the problem, it's me (I'm the problem, it's me)
Problemin kendisiyim, benim
At teatime (Teatime), everybody agrees (Everybody agrees)
Çay saatlerindeki, herkes aynı fikirde
I'll stare directly at the sun, but never in the mirror
Doğrudan gözümü güneşe dikeceğim, ama asla bi aynaya değil
It must be exhausting always rooting for the anti-hero
Olmusuz özellikleri olan bi baş kahraman için köklerini içime salmak zor olmalı

Yorumlar