Queen - Face It Alone Şarkı Sözler (Türkçe Çeviri)
Face It Alone
Tek Başına Yüzleş

When somethin' so near and dear to life
Hayata çok yakın ve sevgili bir şey olduğunda
Explodes inside, you feel your soul is set on fire
İçinde patlar, ruhunun ateşe verildiğini hissedersin
When somethin’ so deep and so far and wide
Bir şey çok derin ve çok uzak ve geniş olduğunda
Falls down beside your cries can be heard
Çığlıkların duyulabilir yanına düşer
So loud and clear
Çok yüksek sesle ve net

Your life is your own
Senin hayatın senin
You're in charge of yourself
Sen kendinden sorumlusun
Master of your home
Evinin efendisi
In the end, in the end
Sonunda, sonunda
You have to face it all alone
Hepsiyle tek başına yüzleşmelisin

When somethin' so dear to your life
Hayatın için çok değerli bir şey olduğunda
Explodes inside, you feel your soul is burned alive (Burned alive)
İçinde patlar, ruhunun diri diri yandığını hissedersin (Canlı yandığını)
When somethin’ so deep and so far and wide
Bir şey çok derin ve çok uzak ve geniş olduğunda
Falls down beside your cries can be heard
Çığlıkların duyulabilir yanına düşer
So loud and clear
Çok yüksek sesle ve net

Your life is your own
Senin hayatın senin
You're in charge of yourself
Sen kendinden sorumlusun
Master of your home
Evinin efendisi
In the end, in the end
Sonunda, sonunda
You have to face it alone
Bununla tek başına yüzleşmelisin

When the moon has lost its glow
Ay ışığını kaybettiğinde
When the moon has lost its glow
Ay ışığını kaybettiğinde
Da-da-da-da-da-da-da-da
When the moon has
Ay varken
When the moon has lost its glow
Ay ışığını kaybettiğinde
Da-da-da-da-da-da-da-da
When the moon
Ay ne zaman
When the moon has lost its glow
Ay ışığını kaybettiğinde
You have to face it all alone
Hepsiyle tek başına yüzleşmelisin

Yorumlar