Måneskin - THE LONELIEST Şarkı Sözleri (Türkçe Çeviri)
The Loneliest
En Yalnız

You'll be the saddest part of me
Sen benim en hüzünlü parçam olacaksın
A part of me that will never be mine
Asla benim olmayacak bir parçam
It's obvious
Çok açık
Tonight is gonna be the loneliest
Bu gece en yalnız olacak
You're still the oxygen I breathe
Sen hala soluduğum oksijensin
I see your face when I close my eyes
gözlerimi kapattığımda yüzünü görüyorum
It's torturous
Bu işkence
Tonight is gonna be the loneliest
Bu gece en yalnız olacak

There's a few lines that I have wrote
Yazdığım birkaç satır var
In case of death, that's what I want, that's what I want
Ölüm durumunda, istediğim bu, istediğim bu
So don't be sad when I'll be gone
Bu yüzden ben gittiğimde üzülme
There's just one thing I hope you know, I loved you so
Bildiğini umduğum tek bir şey var, seni çok sevdim

'Cause I don't even care about the time I've got left here
Çünkü burada kalan zamanım umrumda bile değil
The only thing I know now is that I wanna spend it
Şimdi bildiğim tek şey, onu harcamak istediğim
With you, with you nobody else here
Seninle, seninle burada başka kimse yok
Tonight is gonna be the loneliest
Bu gece en yalnız olacak

You'll be the saddest part of me
Sen benim en hüzünlü parçam olacaksın
A part of me that will never be mine
Asla benim olmayacak bir parçam
It's obvious
Çok açık
Tonight is gonna be the loneliest
Bu gece en yalnız olacak
You're still the oxygen I breathe
Sen hala soluduğum oksijensin
I see your face when I close my eyes
gözlerimi kapattığımda yüzünü görüyorum
It's torturous
Bu işkence
Tonight is gonna be the loneliest
Bu gece en yalnız olacak
I'm sorry but I gotta go
Üzgünüm ama gitmeliyim
If you'll ever miss me give this song another go
Eğer beni özleyeceksen bu şarkıya bir şans daha ver

And I just keep on thinking how you made me feel better
Ve beni nasıl daha iyi hissettirdiğini düşünmeye devam ediyorum
And all the crazy little things that we did together
Ve birlikte yaptığımız tüm çılgın küçük şeyler
In the end, in the end, it doesn't matter
Sonunda, sonunda, önemli değil
If tonight is gonna be the loneliest
Bu gece en yalnız olacaksa

You'll be the saddest part of me
Sen benim en hüzünlü parçam olacaksın
A part of me that will never be mine
Asla benim olmayacak bir parçam
It's obvious
Çok açık
Tonight is gonna be the loneliest
Bu gece en yalnız olacak

You're still the oxygen I breathe
Sen hala soluduğum oksijensin
I see your face when I close my eyes
gözlerimi kapattığımda yüzünü görüyorum
It's torturous
Bu işkence
Tonight is gonna be the loneliest
Bu gece en yalnız olacak

You'll be the saddest part of me
Sen benim en hüzünlü parçam olacaksın
A part of me that will never be mine
Asla benim olmayacak bir parçam
It's obvious
Çok açık
Tonight is gonna be the loneliest
Bu gece en yalnız olacak

You'll be the saddest part of me
Sen benim en hüzünlü parçam olacaksın
A part of me that will never be mine
Asla benim olmayacak bir parçam
It's obvious
Çok açık
Tonight is gonna be the loneliest
Bu gece en yalnız olacak
You're still the oxygen I breathe
Sen hala soluduğum oksijensin
I see your face when I close my eyes
Gözlerimi kapattığımda yüzünü görüyorum
It's torturous
Bu işkence
Tonight is gonna be the loneliest
Bu gece en yalnız olacak

Yorumlar