Machine Gun Kelly - 9 lives Şarkı Sözleri (Türkçe Çeviri)
9 lives
9 hayat

Blow some smoke up to the gods
Tanrılara biraz duman üfle
Ayy, we're doin' this all summer, alright
Bunu bütün yaz yapıyoruz, tamam mı?
Lived nine lives, so I guess I got none left
Dokuz hayat yaşadım, bu yüzden sanırım hiç kalmadı
Spent mine fucked up runnin' down Sunset
Benimki Sunset'te koşarak berbat halde geçti
All this anxiety, my stomach got upset, ayy
Bütün bu endişe, midem bulandı, ayy
But we're not done yet
Ama daha işimiz bitmedi
Yeah, yeah, ayy
Evet, evet, ayy

I wear this cross so God can find me if my soul gets lost
Ruhum kaybolursa Tanrı beni bulsun diye bu haçı takıyorum
I look behind me and the past still haunts
Arkama bakıyorum ve geçmiş hala musallat oluyor
I'm runnin' but my legs won't move or walk
Koşuyorum ama bacaklarım hareket etmiyor ya da yürümüyor
I'm stuck analyzin' things people are finding that I've done wrong
İnsanların yanlış yaptığımı anladığı şeyleri analiz ederken sıkışıp kaldım
I cannot erase them like chalk
onları tebeşir gibi silemem
I'm hustling, Rick Ross, no days off
Acele ediyorum, Rick Ross, izin yok
Got everything I wanted but I'm still pissed off
İstediğim her şeye sahibim ama hala kızgınım
Paint my face on a motherfuckin' bullseye
Yüzümü lanet olası bir bullseye boya
Pulled up late to my goddamn funeral
Lanet olası cenazeme geç kaldım
Everybody hates, but can anybody love me?
Herkes nefret eder ama biri beni sevebilir mi?
Guess they'll wait 'til my face is on the mural
Sanırım yüzüm duvarda olana kadar bekleyecekler

One drink, one pill, one hit, one line
Bir içki, bir hap, bir vuruş, bir satır
I'm good, that's it, I swear, we're fine
İyiyim, bu kadar, yemin ederim, biz iyiyiz
Sometimes the lie feels easier, yeah, ayy
Bazen yalan daha kolay geliyor, evet, ayy
One day, our dreams will come to life
Bir gün hayallerimiz gerçek olacak
We'll be forever and never say goodbye
Sonsuza kadar olacağız ve asla elveda demeyeceğiz
Sometimes the lie feels easier, yeah
Bazen yalan daha kolay geliyor, evet

Lungs turnin' black, smoking blunts in a face mask
Akciğerler siyaha dönüyor, bir yüz maskesinde sigara içiyor
Gums numb from the cocaine, can't taste that
Kokainden uyuşmuş diş etleri, tadına varamıyorum
OJ gloves so the cops can't trace that
OJ eldivenleri polisler bunu izleyemez
Scars on my body from the town I was raised at
Büyüdüğüm kasabadan vücudumda yaralar
Parental advisory stickers, I say what the fuck I want
Ebeveyn danışma çıkartmaları, ne bok istediğimi söylerim
Parental figures all went missing, I'll be who the fuck I want
Ebeveyn figürlerinin hepsi kayboldu, istediğim kişi olacağım
I'm a 90s baby, but I always been a hundred
90'ların bebeğiyim ama her zaman yüz oldum
I'm the king of controversy, but deep down, I'm just a lover, singin'
Ben tartışmaların kralıyım, ama derinlerde, ben sadece bir aşığım, şarkı söylüyorum
Happiness is an illusion, I keep looking through
Mutluluk bir yanılsamadır, bakmaya devam ediyorum
I don't need the world, maybe I just need you
Dünyaya ihtiyacım yok, belki sadece sana ihtiyacım var

One drink, one pill, one hit, one line
Bir içki, bir hap, bir vuruş, bir satır
I'm good, that's it, I swear, we're fine
İyiyim, bu kadar, yemin ederim, biz iyiyiz
Sometimes the lie feels easier (Yeah, yeah, yeah), ayy
Bazen yalan daha kolay geliyor (Evet, evet, evet), ayy
One day, our dreams will come to life
Bir gün hayallerimiz gerçek olacak
We'll be forever and never say goodbye
Sonsuza kadar olacağız ve asla elveda demeyeceğiz
Sometimes the lie feels easier, yeah (Say goodbye, say goodbye)
Bazen yalan daha kolay geliyor, evet (Hoşçakal de, hoşçakal de)
You might also like
Bunu da beğenebilirsin
​last november
Geçen kasım
Machine Gun Kelly
​more than life
hayattan daha fazlası
Machine Gun Kelly & glaive
​why are you here
neden buradasın
Machine Gun Kelly

Lived nine lives, so I guess I got none left
Dokuz hayat yaşadım, bu yüzden sanırım hiç kalmadı
Spent mine fucked up runnin' down Sunset
Benimki Sunset'te koşarak berbat halde geçti
All this anxiety, my stomach got upset, ayy
Bütün bu endişe, midem bulandı, ayy
But we're not done yet
Ama daha işimiz bitmedi
Yeah
Evet

Yorumlar