Chlöe, Latto - For the Night Şarkı Sözler (Türkçe Çeviri)
For the Night

I ask myself why we can't be closer
Kendime neden daha yakın olamadığımızı soruyorum
I play those same games a thousand times over
Aynı oyunları binlerce kez oynuyorum
And you crave those long nights with me, oh, don't you?
Ve sen benimle o uzun geceler için can atıyorsun, değil mi?
You can leave your guard at the door
Bekçini kapıda bırakabilirsin
And let me love you for the night
Ve gece için seni sevmeme izin ver
(We got London On Da Track)
(Londra'dan şarkımız var)
Hmm-mmm-mmm

I like how you rough around the edges (Uh-huh)
Kenarlarda sertleşmeni seviyorum (Uh-huh)
Laying on your chest in my bed now
Şimdi yatağımda göğsüne uzanıyorum
Loving all the days we together (Uh-huh)
Birlikte olduğumuz tüm günleri sevmek (Uh-huh)
If they don't get it, then forget it, I do
Anlamazlarsa unut gitsin, ben yaparım
Yeah, I do, the way I do
Evet, yapıyorum, yaptığım şekilde
And they don't know me like you
Ve beni senin gibi tanımıyorlar
All the things that we've been through (Oh, oh, oh, oh-oh)
Yaşadığımız her şey
Lovе when you call me "Baby" (Baby)
Bana "Bebeğim" demeni seviyorum (Bebeğim)
Make mе feel like a lady (Lady)
Beni bir hanımefendi gibi hissettir (Leydi)
And we go round for round, that K.O. love is never lazy
Ve biz yuvarlak dolaşıyoruz, o K.O. aşk asla tembel değildir
But when I wake up, you ain't there and now I'm going crazy
Ama uyandığımda orada değilsin ve şimdi çıldırıyorum
Hmm-mmm-mmm

I ask myself why we can't be closer (Oh-oh-oh-oh)
Kendime neden daha yakın olamadığımızı soruyorum
I play those same games a thousand times over (Oh-oh-oh-oh)
Aynı oyunları binlerce kez oynuyorum
And you crave those long nights with me, oh, don't you?
Ve sen benimle o uzun geceler için can atıyorsun, değil mi?
You can leave your guard at the door
Bekçini kapıda bırakabilirsin
And let me love you for the night
Ve gece için seni sevmeme izin ver

I know them other girls, yeah, they all the same
Diğer kızları tanıyorum, evet, hepsi aynı
You can have the world or you can have a lay
Dünyaya sahip olabilirsin ya da yatabilirsin
I'ma give it to you and I don't hesitate
Sana vereceğim ve tereddüt etmem
If I call you up, then you know that I'm on the way
Seni ararsam, yolda olduğumu biliyorsun
You and your mouth, cashing checks that you know gonna bounce
Sen ve ağzın, karşılıksız çıkacağını bildiğiniz çekleri bozduruyorsunuz
You say you promise and promise, you'll figure it out
Söz verdiğini söylüyorsun ve söz veriyorsun, anlayacaksın
But I can not wait, you're teasing me, I back down
Ama bekleyemem, benimle alay ediyorsun, geri çekiliyorum

I ask myself why we can't be closer (Oh-oh-oh-oh)
Kendime neden daha yakın olamadığımızı soruyorum (Oh-oh-oh-oh)
I play those same games a thousand times over (Baby; oh-oh-oh)
Aynı oyunları binlerce kez oynuyorum (Bebeğim; oh-oh-oh)
And you crave those long nights with me, oh, don't you?
Ve sen benimle o uzun geceler için can atıyorsun, değil mi?
You can leave your guard at the door
Bekçini kapıda bırakabilirsin
And let me love you for the night (Big Latto, uh)
Ve seni bu gece sevmeme izin ver (Big Latto)

That don't mean you good, they only love you at your best (On God)
Bu senin iyi olduğun anlamına gelmez, seni en iyi halinle seviyorlar (Tanrı üzerine)
You know where to come and crash when your life a wreck (Come here)
Hayatın bir enkaz olduğunda nereye geleceğini ve çarpacağını biliyorsun (Buraya gel)
Walked in stressed, left with hickeys on your neck (Mwah)
Stresli bir şekilde yürüdü, boynunda hıçkırıklarla kaldı (Mwah)
Pull up, get to spin on that mic', like Funk Flex (Ah)
Yukarı çek, o mikrofonu çevir, Funk Flex gibi (Ah)
You need a bitch, know what to do with you (Do with you)
Bir kaltağa ihtiyacın var, seninle ne yapacağını biliyorsun (Seninle yap)
Call you up like "Where you at?" and "Nigga, who with you?" (Brr)
Seni "Neredesin?" gibi arar. ve "Zenci, seninle kim?" (Brr)
Huh, I'm the only one know everything you like (You like)
Huh, sevdiğin her şeyi bilen tek kişi benim (Beğendiğin)
You can have this for the night or for your life
Bunu gece veya hayatın için alabilirsin

I ask myself why we can't be closer (Oh-oh-oh-oh)
Kendime neden daha yakın olamadığımızı soruyorum
I play those same games a thousand times over (Oh-oh-oh-oh)
Aynı oyunları binlerce kez oynuyorum
And you crave those long nights with me, oh, don't you? (You know you do)
Ve sen benimle o uzun geceler için can atıyorsun, değil mi? (Yaptığını biliyorsun)
You can leave your guard at the door
Bekçini kapıda bırakabilirsin
And let me love you for the night
Ve gece için seni sevmeme izin ver
(We got London On Da Track, Track, Track)
(Londra'dan şarkı şarkı şarkı)

Ooh, ooh, ooh
Ah, ah, ah
Ooh, ooh, ooh
Ah, ah, ah

Yorumlar