Måneskin - SUPERMODEL Şarkı Sözleri (Türkçe Çeviri)

SUPERMODEL

Alone at parties in a deadly silhouette,
Ölümcül bir siluet içinde partilerde yalnızdır
She loves the cocaine, but cocaine don't love her back.
Kokaini seviyor ama kokain onu sevmiyor
When she's upset, she talks to Maury and takes deep breaths.
Üzgünken Maury'yle konuşur ve derin nefesler alır
She's a 90's supermodel, uh-uh-uh.
O bir 90'lar süpermodeli

Way back in high school, when she was a good Christian,
Lisedeyken, iyi bir Hristiyan'ken
I used to know her, but she's got a new best friend.
Onu tanıyordum ama onun yeni bir dostu var
A drag queen named The Virgin Mary takes confessions.
Bakire Meryem adındaki bir drag queen itiraf ediyor
She's a 90's supermodel.
O bir 90'lar süpermodeli

Yeah, she's a monster, my compliments.
Evet, o bir canavar, iltifatlarım
If you wanna love her, just deal with that.
Onu sevmek istiyorsan bunu kabul etmelisin
She'll never love you more than money and cigarettes.
O seni para ve sigaradan fazla sevmeyecek
Every night's a heartbreak.
Her gece bir kalp kırıklığı

Hey, don't think about it, hey, just let it go
Hey, düşünme bunu, sadece boşver
'cause her boyfriend is the rock 'n' roll.
Çünkü rock'n'roll onun sevgilisi
Savour every moment till she has to go
Gitmesi gerekene kadar her anın tadını çıkar
'cause her boyfriend is the rock 'n' roll.
Çünkü rock'n'roll onun sevgilisi

Alone at parties, she's working around the clock.
Partilerde yalnızdır, günün her saatinde çalışır
When you're not looking, she's stealing your Basquiat.
Sen bakmıyorken Basquiat'ını çalar
Low waisted pants on OnlyFans - I'll pay for that.
OnlyFans'te düşük belli pantolon, buna para ödeyeceğim
She's a 90's supermodel.
O bir 90'lar süpermodeli

Yeah, she's a monster, my compliments.
Evet, o bir canavar, iltifatlarım
If you wanna love her, just deal with that.
Onu sevmek istiyorsan bunu kabul etmelisin
She'll never love you - you just look a bit like her dad.
O seni para ve sigaradan fazla sevmeyecek
Every night's a heartbreak.
Her gece bir kalp kırıklığı

Hey, don't think about it, hey, just let it go
Hey, düşünme bunu, sadece boşver
'cause her boyfriend is the rock 'n' roll.
Çünkü rock'n'roll onun sevgilisi
Savour every moment till she has to go
Gitmesi gerekene kadar her anın tadını çıkar32
'cause her boyfriend is the rock 'n' roll.
Çünkü rock'n'roll onun sevgilisi

Eh, huh-uh
She's a 90's supermodel, uh-uh-uh.
O bir 90'lar süpermodeli
She's a 90's supermodel, uh-uh-uh.
O bir 90'lar süpermodeli
(Okay...)
Peki

Yorumlar