INNA - Solo Şarkı Sözleri (Türkçe Çeviri)
Solo
Yalnız

Give me a sign when you set up your mind
Kararını verdiğinde bana bir işaret ver
Give me a sign when, ooh
Bana bir işaret ver, ooh
When you took a decision to be on my mind
Aklımda olmaya karar verdiğinde
Give me a sign then
Bana bir işaret ver o zaman

You know I'll be there forever to guide you home
Biliyorsun sonsuza kadar seni eve götürmek için orada olacağım
Baby, I'm on your side, every time on your side
Bebeğim, senin yanındayım, her zaman senin yanında
Just one step at a time and we'll get it right, you know
Her seferinde sadece bir adım ve doğru yapacağız, biliyorsun
Baby, I'm on your side, your side
Bebeğim, senin tarafındayım, senin tarafında

Sing to me, "dum-da-da-da"
Bana şarkı söyle, "dum-da-da-da"
Just sing your love to me again, your dum-da-da-da
Bana aşkını tekrar söyle, dum-da-da-da'n
So, baby, you should know, da-da-da
Yani bebeğim, bilmelisin, da-da-da
Don't wanna be alone again, your dum-da-da-da
Tekrar yalnız olmak istemiyorum, senin aptal-da-da-da
So, baby, I don't wanna be solo, pa-ra-ra-ra-ra
Yani bebeğim, yalnız olmak istemiyorum, pa-ra-ra-ra-ra
Don't you leave me solo, solo, ra
Beni yalnız bırakma, yalnız, ra
I don't wanna be solo, pa-ra-ra-ra-ra
Yalnız olmak istemiyorum, pa-ra-ra-ra-ra
Don't you leave me solo, solo, ra
Beni yalnız bırakma, yalnız, ra

Patience and time, that's how you're making it right
Sabır ve zaman, işte böyle doğru yapıyorsun
I'll give you a time when
sana bir zaman vereceğim
When you're ready to be both the rhythm and rhyme
Hem ritim hem de kafiye olmaya hazır olduğunuzda
So give me a sign then
O zaman bana bir işaret ver

You know I'll be there forever to guide you home
Biliyorsun sonsuza kadar seni eve götürmek için orada olacağım
Baby, I'm on your side, every time on your side
Bebeğim, senin yanındayım, her zaman senin yanında
Just one step at a time and we'll get it right, you know
Her seferinde sadece bir adım ve doğru yapacağız, biliyorsun
Baby, I'm on your side, your side
Bebeğim, senin tarafındayım, senin tarafında

Sing to me, "dum-da-da-da"
Bana şarkı söyle, "dum-da-da-da"
Just sing your love to me again, your dum-da-da-da
Bana aşkını tekrar söyle, dum-da-da-da'n
So, baby, you should know, da-da-da
Yani bebeğim, bilmelisin, da-da-da
Don't wanna be alone again, your dum-da-da-da
Tekrar yalnız olmak istemiyorum, senin aptal-da-da-da
So, baby, I don't wanna be solo, pa-ra-ra-ra-ra
Yani bebeğim, yalnız olmak istemiyorum, pa-ra-ra-ra-ra
Don't you leave me solo, solo, ra
Beni yalnız bırakma, yalnız, ra
I don't wanna be solo, pa-ra-ra-ra-ra
Yalnız olmak istemiyorum, pa-ra-ra-ra-ra
Don't you leave me solo, solo, ra
Beni yalnız bırakma, yalnız, ra

Solo
Solo, solo, solo
Yalnız, yalnız, yalnız
Solo
Solo, solo, solo
Yalnız, yalnız, yalnız

Baby, I don't wanna be solo, pa-ra-ra-ra-ra
Bebeğim, yalnız olmak istemiyorum, pa-ra-ra-ra-ra
Don't you leave me solo, solo, ra
Beni yalnız bırakma, yalnız, ra
I don't wanna be solo, pa-ra-ra-ra-ra
Yalnız olmak istemiyorum, pa-ra-ra-ra-ra
Don't you leave me solo, solo, ra
Beni yalnız bırakma, yalnız, ra

Yorumlar