INNA - Ready Set Go Şarkı Sözleri (Türkçe Çeviri)
Ready Set Go
Hazır, ve, başla

Dangerous, beautiful and furious
Tehlikeli, güzel ve öfkeli
Baby, we got fast-lane love
Bebeğim, hızlı şerit aşkımız var
Heading for a crash and burn
Bir çarpışma ve yanmaya doğru gidiyor
This energy, let it take a hold on me
Bu enerji, beni ele geçirmesine izin ver
I know it's a red flag crush
Bunun bir kırmızı bayrak aşkı olduğunu biliyorum
But I really need that rush
Ama bu hıza gerçekten ihtiyacım var

Ah, going with a speed of light tonight
Ah, bu gece ışık hızıyla gidiyor
I forget what's wrong or right
Neyin yanlış neyin doğru olduğunu unutuyorum
This high I'm never coming off
Bu yüksek asla çıkmıyorum
Ah, turn it up on overdrive
Ah, aşırı hızda aç
Sleepless, always running wild
Uykusuz, her zaman vahşi koşan
Don't know how to take it slow
Yavaştan almayı bilmiyorum

To the moonli-light we go
Ay ışığına gidiyoruz
We pick it now down low, low
Şimdi onu aşağı indiriyoruz, aşağıya
On the highway, we will never take it slow
Otobanda, asla yavaşlamayacağız
Ready, set, go
Hazır, ve, başla
In the moonli-light we know
Ay ışığında, biliyoruz
Never felt so, felt so pure
Hiç öyle hissetmedim, çok saf hissettim
On the highway, we will never take it slow
Otobanda, asla yavaşlamayacağız
Ready, set, go
Hazır, ve, başla

In the moonli-light we know
Ay ışığında, biliyoruz
(Taking it slow)
(Yavaşça alçalıyoruz)
In the moonli-light we know
Ay ışığında, biliyoruz

Adrenaline is my kind of medicine
Adrenalin benim ilacım
Making me fall right off track
Beni yoldan çıkaran
I don't wanna turn my back
Arkama bakmak istemiyorum
Perfect dream, bringing out the bad in me
Mükemmel hayalim, içimdeki kötüyü ortaya çıkarıyor
Something I can't live without
Onsuz yaşayamayacağım bir şeyler var
I'ma wear it like a crown
Onu bir taç gibi giyeceğim

Ah, going with a speed of light tonight
Ah, bu gece ışık hızıyla gidiyor
I forget what's wrong or right
Neyin yanlış neyin doğru olduğunu unutuyorum
This high I'm never coming off
Bu yüksek asla çıkmıyorum
Ah, turn it up on overdrive
Ah, aşırı hızda aç
Sleepless, always running wild
Uykusuz, her zaman vahşi koşan
Don't know how to take it slow
Yavaştan almayı bilmiyorum

To the moonli-light we go
Ay ışığına gidiyoruz
We pick it now down low, low
Şimdi onu aşağı indiriyoruz, aşağıya
On the highway, we will never take it slow
Otobanda, asla yavaşlamayacağız
Ready, set, go
Hazır, ve, başla
In the moonli-light we know
Ay ışığında, biliyoruz
Never felt so, felt so pure
Hiç öyle hissetmedim, çok saf hissettim
On the highway, we will never take it slow
Otobanda, asla yavaşlamayacağız
Ready, set, go
Hazır, ve, başla

In the moonli-light we know
Ay ışığında, biliyoruz
(Taking it slow)
(Yavaşça alçalıyoruz)
In the moonli-light we know
Ay ışığında, biliyoruz

Yorumlar