INNA - Love Bizarre Şarkı Sözleri (Türkçe Çeviri)
Love Bizarre
Tuhaf Aşk

Your love is so bizarre
Senin aşkın çok tuhaf

Your silence is breaking my heart
Sessizliğin kalbimi kırıyor
Baby, your silence is waking me up
Bebeğim, sessizliğin beni uyandırıyor
From my sweetest dreams
en tatlı rüyalarımdan
And you know the song in my heart
Ve kalbimdeki şarkıyı biliyorsun
Is still about you, about you, darling
Hala seninle ilgili, seninle ilgili sevgilim

And tell me, tell me, tell me, baby
Ve söyle bana, söyle bana, söyle bana bebeğim
Tell me, what's your secret
Söyle bana, sırrın ne
I promise, promise, promise, baby
Söz veriyorum, söz veriyorum, söz veriyorum, bebeğim
Promise that I'll keep it
Söz, tutacağım
And show me, show me how to love
Ve göster bana, nasıl seveceğimi göster
And show me when you need me
Ve bana ihtiyacın olduğunda göster
Just tell me what you feel like
Sadece bana nasıl hissettiğini söyle

Your love is so bizarre
Senin aşkın çok tuhaf
You make me drift too far
Beni çok uzağa sürükledin
Keep me where you are
Beni olduğun yerde tut
Yeah, your love
Evet, senin aşkın
Your love is so bizarre
Senin aşkın çok tuhaf
But I love it, I
Ama seviyorum, ben
Keep me where you are
Beni olduğun yerde tut

Your love is so bizarre
Senin aşkın çok tuhaf
Your love is so bizarre
Senin aşkın çok tuhaf

I'll cry till our bodies align
Bedenlerimiz uyum sağlayana kadar ağlayacağım
You have to try to and speak your mind
Fikrini söylemeyi denemelisin
I can't do it all alone, fight
Hepsini tek başıma yapamam, savaş
The ghosts of your mind
Aklındaki hayaletler
'Cause all my love is still 'bout you, darling
Çünkü tüm aşkım hala sana ait sevgilim

And tell me, tell me, tell me, baby
Ve söyle bana, söyle bana, söyle bana bebeğim
Tell me, what's your secret
Söyle bana, sırrın ne
I promise, promise, promise, baby
Söz veriyorum, söz veriyorum, söz veriyorum, bebeğim
Promise that I'll keep it
Söz, tutacağım
And show me, show me how to love
Ve göster bana, nasıl seveceğimi göster
And show me when you need me
Ve bana ihtiyacın olduğunda göster
Just tell me what you feel like
Sadece bana nasıl hissettiğini söyle

Your love is so bizarre
Senin aşkın çok tuhaf
You make me drift too far
Beni çok uzağa sürükledin
Keep me where you are
beni olduğun yerde tut
Yeah, your love
Evet, senin aşkın
Your love is so bizarre
Senin aşkın çok tuhaf
But I love it, I
Ama seviyorum, ben
Keep me where you are
beni olduğun yerde tut
Your love is so bizarre
Senin aşkın çok tuhaf

Your love is so bizarre
Senin aşkın çok tuhaf
Your love is so bizarre
Senin aşkın çok tuhaf

I was open-hearted
Açık yürekliydim
Look what you just started
Neye başladığına bak
Chaos for a quiet mind
Sakin bir zihin için kaos
Now I'm broken-hearted
Şimdi kalbim kırık
Look what you just started
Neye başladığına bak
Chaos for a quiet mind
Sakin bir zihin için kaos

Your love is so bizarre
Senin aşkın çok tuhaf
You make me drift too far
Beni çok uzağa sürükledin
Keep me where you are
beni olduğun yerde tut
Yeah, your love
Evet, senin aşkın
Your love is so bizarre
Senin aşkın çok tuhaf
But I love it, I
Ama seviyorum, ben
Keep me where you are
Beni olduğun yerde tut

Your love is so bizarre
Senin aşkın çok tuhaf
Your love is so bizarre
Senin aşkın çok tuhaf

Yorumlar