INNA - Champagne Problems Şarkı Sözleri (Türkçe Çeviri)
Champagne Problems
Şampanya Sorunları

California sunset, Valentino red dress
California günbatımı, Valentino kırmızı elbise
Summer on my mind and you know I don't wanna forget
Yaz aklımda ve biliyorsun unutmak istemiyorum
All the late nights in Ibiza, when I didn't wanna leave ya
İbiza'daki tüm geç geceler, senden ayrılmak istemediğim zaman
When we laughed until we cried
Ağlayana kadar güldüğümüzde
'Cause we had way too much tequila
Çünkü çok fazla tekilamız vardı

Baby, baby, you got what I need
Bebeğim, bebeğim, ihtiyacım olan şeye sahipsin
You're the high I really wanna reach
Sen gerçekten ulaşmak istediğim zirvesin

I just wanna go back, you know I still want it
Sadece geri dönmek istiyorum, biliyorsun hala istiyorum
Pick up where we left off, no, we never lost it
Kaldığımız yerden devam, hayır, asla kaybetmedik
You got the key to my heart and I'll let you unlock it
Kalbimin anahtarı sende ve onu açmana izin vereceğim
'Cause what we've got is champagne, champagne problems
Çünkü elimizdeki şampanya, şampanya sorunları

When I'm in New York, but we woke up in Miami
New York'tayken, ama Miami'de uyandık
And I want a little more
Ve biraz daha istiyorum
When we're both wrapped up in the bedsheets
İkimiz de çarşaflara sarıldığımızda
'Cause we're pretty close to perfect
Çünkü mükemmele oldukça yakınız
And the feeling got me searching, searching
Ve bu his beni aramaya, aramaya başladı

Baby, baby, you got what I need
Bebeğim, bebeğim, ihtiyacım olan şeye sahipsin
You're the high I really wanna reach
Sen gerçekten ulaşmak istediğim zirvesin

I just wanna go back, you know I still want it
Sadece geri dönmek istiyorum, biliyorsun hala istiyorum
Pick up where we left off, no, we never lost it
Kaldığımız yerden devam, hayır, asla kaybetmedik
You got the key to my heart and I'll let you unlock it
Kalbimin anahtarı sende ve onu açmana izin vereceğim
'Cause what we've got is champagne, champagne problems
Çünkü elimizdeki şampanya, şampanya sorunları

So let's paint the town
O zaman şehri boyayalım
Turn the speakers on
Hoparlörleri aç
So we can drown it out
Böylece onu boğabiliriz
All these champagne problems
Bütün bu şampanya sorunları
So let's paint the town
O zaman şehri boyayalım
Turn the speakers on
Hoparlörleri aç
So we can drown it out
Böylece onu boğabiliriz
All these champagne problems
Bütün bu şampanya sorunları

I just wanna go back, you know I still want it
Sadece geri dönmek istiyorum, biliyorsun hala istiyorum
Pick up where we left off, no, we never lost it
Kaldığımız yerden devam, hayır, asla kaybetmedik
You got the key to my heart and I'll let you unlock it
Kalbimin anahtarı sende ve onu açmana izin vereceğim
'Cause what we've got is champagne, champagne problems
Çünkü elimizdeki şampanya, şampanya sorunları

Yorumlar