Little Mix - No Şarkı Sözleri (Türkçe Çeviri)
Little Mix, No isimli şarkısı İngilizce şarkı sözleri ve Türkçe çevirisi ile karşınızda.

No
Hayır


Woke up feeling like the baddest bitch I've ever known
Tanıdığım en kötü f*hişe gibi hissederek uyandım
Feelin' even stronger than I've ever felt before
Daha önce hiç hissetmediğim kadar güçlü hissediyorum
Pushed me to the limit, now I'm in a different zone
Burama kadar geldi, şimdi farklı bir noktadayım
Now you're all alone, now you're all alone
Şimdi yapayalnızsın, şimdi yapayalnızsın

And I know that I was always scared to say it
Ve bunu söylemekten her zaman korktuğumu biliyorum
And I fell into the games that you were playin'
Ve oynadığın oyunlara inandım
Yeah, I know it's up to personal opinion
Evet, bunun bakış açısına göre değiştiğini biliyorum
But you never seen me like this
Ama sen beni hiç böyle görmedin
Woah, now I know why I feel so amazing
Şimdi neden bu kadar harika hissettiğimi biliyorum
Yeah, you mad, yeah, know you gonna hate it
Evet, sen delisin, evet, bundan nefret edeceğini biliyorum
Now I got the power and I claim it
Şimdi güç bendi ve talepte bulunuyorum
So baby read my lips
Öyleyse dudaklarımı oku bebeğim
 
I say "no, no, no"
"hayır, hayır, hayır" diyorum
I said "yes" too many times
Çok fazla evet demiştim
Now it's "no, no, no"
Şimdi ise "hayır, hayır, hayır"
Told you, "I'm no longer under your control"
Sana söyledim, "Artık senin kontrolünde değilim"
No, I'm not the kind of girl I was before
Hayır, ben artık o önceki kız değilim
Cannot go over me no more, no more
Artık daha fazla, daha fazla üzerimden geçemezsin

I say "no, no, no"
"hayır, hayır, hayır" diyorum
I said "yes" too many times
Çok fazla evet demiştim
You should know, know, know
Bilmen gerekiyor, bilmen, bilmen
Told you, "I'm no longer under your control"
Sana söyledim, "Artık senin kontrolünde değilim"
See, I'm not the kind of girl I was before (Before)
Gördünmü, ben artık o önceki kız değilim (önceki)
Cannot go over me no more (No more), no more
Artık daha fazla, daha fazla üzerimden geçemezsin
 
I was sick of bein' a prisoner, livin' under your thumb (Thumb)
Esirin olmaktan, parmağında oynatılmaktan bıktım (parmağında)
So now what doesn't kill me, better hurry up and run (Run)
Şimdi beni öldürmeyen şey, acele et ve kaçsan iyi olur (kaç)
I like to try to dim it but I rise up like a phoenix
Sönüp durmayı seviyorum ama bir anka kuşu gibi yükselirim
So when all is said and done (Done)
Yani her şey söylendiğinde ve yapıldığında (yapıldığında)
But you're the only one
Ama sen teksin
 
And I know that I was always scared to say it
Ve bunu söylemekten her zaman korktuğumu biliyorum
And I fell into the games that you were playin'
Ve oynadığın oyunlara inandım
Yeah, I know it's up to personal opinion
Evet, bunun bakış açısına göre değiştiğini biliyorum
But you never seen me like this
Ama sen beni hiç böyle görmedin
So baby read my lips
Öyleyse dudaklarımı oku bebeğim
 
I say "no, no, no"
"hayır, hayır, hayır" diyorum
I said "yes" too many times
Çok fazla evet demiştim
Now it's "no, no, no"
Şimdi ise "hayır, hayır, hayır"
Told you, "I'm no longer under your control"(Oh)
Sana söyledim, "Artık senin kontrolünde değilim"
No, I'm not the kind of girl I was before (Before)
Hayır, ben artık o önceki kız değilim (önceki)
Cannot go over me no more (No more), no more (No more)
Artık daha fazla, daha fazla üzerimden geçemezsin

I say "no, no, no"
"hayır, hayır, hayır" diyorum
I said "yes" too many times (I say "no")
Çok fazla evet demiştim (hayır diyorum)
You should know, know, know
Bilmen gerekiyor, bilmen, bilmen
Told you, "I'm no longer under your control"(Under your control)
Sana söyledim, "Artık senin kontrolünde değilim" (senin kontrolünde)
See, I'm not the kind of girl I was before (Before)
Gördünmü, ben artık o önceki kız değilim (önceki)
Cannot go over me no more (No more), no more(no)
Artık daha fazla, daha fazla üzerimden geçemezsin (hayır)

It's a shame it had to end out this way (This way)
Bu şekilde bitmesi utanç verici (bu şekilde)
But better off at the end of the day (The day)
Ama her şeyi göz önünde bulundurursak daha iyi oldu
So let karma do it's thing
Öyleyse kader ne isterse o olsun
'Cause if you're not right within, you're never gonna win
Çünkü eğer tam içinde değilsen, asla kazanamayacaksın
So baby read my lips
Öyleyse dudaklarımı oku bebeğim
 
I say (I, I, I) "no, no, no"
(Ben, ben, ben) "hayır, hayır, hayır" diyorum
I said "yes" too many times (I say "no")
Çok fazla evet demiştim (hayır diyorum)
Now it's "no, no, no" (No)
Şimdi ise "hayır, hayır, hayır" (hayır)
Told you, "I'm no longer under (Oh) your control" (Control, babe)
Sana söyledim, "Artık senin kontrolünde değilim" (kontrolünde, bebeğim)
See, I'm not the kind of girl I was before (Before)
Gördünmü, ben artık o önceki kız değilim (önceki)
Cannot go over me no more (No more), no more(no)
Artık daha fazla, daha fazla üzerimden geçemezsin (hayır)

I say (I, I, I) "no, no, no"
(Ben, ben, ben) "hayır, hayır, hayır" diyorum
I said "yes" too many times (I say "no")
Çok fazla evet demiştim (hayır diyorum)
You should know, know, know (You should know)
Bilmen gerekiyor, bilmen, bilmen (Bilmen gerekiyor)
Told you, "I'm no longer under (Oh)  your control"
Sana söyledim, "Artık senin kontrolünde değilim" (senin kontrolünde)
See, I'm not the kind of girl I was before (Girl I was before) (Before)
Gördünmü, ben artık o önceki kız değilim (önceki kız)(önceki)
(Cannot go over me) Cannot go over me no more (No more)
Artık daha fazla, daha fazla üzerimden geçemezsin (daha fazla)
 
I said "no"
Hayır dedim

Yorumlar