Little Mix - Between Us Şarkı Sözleri (Türkçe Çeviri)


Little Mix yeni şarkısı Between Us İngilizce şarkı sözleri ve Türkçe çevirisi ile karşınızda

Between Us
Aramızda

When the curtains close and all of the lights go down
Perdeler kapandığında ve tüm ışıklar söndüğünde
Safe to say I'll stay, I will always stick around
Burada kalacağımı söyleyebilirim, her zaman burada kalacağım
And I will fix your crown
Ve tacını düzelteceğim
And if you're knocked, I'm your rock
Ve eğer yere kapaklanırsan, ben senin güveneceğin kişiyim
I won't stop, you will never be in doubt, in doubt
Durmayacağım, asla şüphe duymayacaksın
 
Like, damn, we got history
Kahretsin, geçmişimiz var
Shared every misery
Her sefaleti paylaştık
Lived every victory
Her zaferi yaşadık
Yeah, we got synergy
Evet, sinerjimiz var
If they hurt you, they hurting me
Seni inciten, beni de incitmiştir
That's just the way it be
Olması gereken de bu
We walked though the fire
Alevlerin arasında yürüdük
And as the flames got higher
Ve alevler yükseldikçe
It made us survivors
Bizi hayatta kalanlara dönüştürdü
Yeah it made us fighters, fighters
Evet, bizi savaşçı yaptı
 
So, here's my vow
İşte benim yeminim
Starting from herе and now
Burada ve şimdi başlıyor
Nothing comes between us
Aramıza hiçbir şey giremez
Nothing comes bеtween us
Aramıza hiçbir şey giremez
I swear that we won't lose this thing we found
Yemin ederim bu arkadaşlığımızı kaybetmeyeceğiz
'Cause love will never leave us
Çünkü sevgi bizi asla terk etmeyecek
Nothing comes between us, between us
Aramıza hiçbir şey giremez, aramıza
 
Us, us, us
(Nothing comes between us)
Aramıza hiçbir şey giremez
Us, us, us
 
Remember the day when we finally found our wings?
Sonunda kanatlarımızı bulduğumuz günü hatırlıyor musun?
It changed our lives, gave us power to do anything (Anything)
Hayatlarımızı değiştirdi, bize her şeyi yapma gücü verdi (Her şeyi)
And any time they break us down (Break us down)
Ve ne zaman bizi yıkmaya çalışırlarsa (bizi yıkmaya çalışırlarsa)
We bounce back, every track, had your back
Geri döndük, her parçada, arkanı kolladık
So you'll never be in doubt (Never be in), doubt
Yani asla şüphe duymayacaksın (Asla şüphe duymayacaksın)
 
Damn, we got history (Yeah)
Kahretsin, geçmişimiz var
In all these sweet melodies (Yeah)
Bütün bu tatlı melodilerde
Lived every victory
Her zaferi yaşadık
Yeah, we got synergy
Evet, sinerjimiz var
If they hurt you, they hurtin' me (Ooh)
Seni inciten, beni de incitmiştir
Yeah, that's just the way it be (The way it be)
Olması gereken de bu (olması gereken)
We walked though the fire (Fire)
Alevlerin arasında yürüdük (alevlerin)
And as the flames got higher
Ve alevler yükseldikçe
Yeah, it made us survivors, yeah it made us fighters, fighters
Evet, bizi savaşçı yaptı, evet, bizi savaşçı yaptı
 
So, here's my vow, (Here's my vow)
İşte benim yeminim (benim yeminim)
Starting from herе and now (Here and now)
Burada ve şimdi başlıyor (burada ve şimdi)
Nothing comes between us (Between us)
Aramıza hiçbir şey giremez (aramıza)
Nothing comes bеtween us (Us)
Aramıza hiçbir şey giremez (bizim)
I swear that we won't lose this thing we found
Yemin ederim bu arkadaşlığımızı kaybetmeyeceğiz
'Cause love will never leave us
Çünkü sevgi bizi asla terk etmeyecek
Nothing comes between us, between us
Aramıza hiçbir şey giremez, aramıza
 
Us, us (Us), us (Oh, no, no)
(Nothing comes between us)
Aramıza hiçbir şey giremez
Us (Us), us (Us), us (Us) (Us)
 
Damn, we got history
Kahretsin, geçmişimiz var
Even when life moves on (Moves on)
Hayat devam ettiğinde bile (devam ettiğinde)
If they hurt you, they hurtin' me
Seni inciten, beni de incitmiştir
We will always be as one
Biz her zaman bir olacağız
 
So, here's my vow
İşte benim yeminim
Starting from here and now (Here and now)
Burada ve şimdi başlıyor (burada ve şimdi)
Nothing comes between us
Aramıza hiçbir şey giremez
Nothing comes between us
Aramıza hiçbir şey giremez
I swear that we won't lose this thing we found
Yemin ederim bu arkadaşlığımızı kaybetmeyeceğiz
Love will never leave us
Çünkü sevgi bizi asla terk etmeyecek
Nothing comes between us
Aramıza hiçbir şey giremez
Between us
Aramıza
 
Us, us (Us), us
(I swear that we won't lose this thing we found)
Yemin ederim bu arkadaşlığımızı kaybetmeyeceğiz
Us, us, us (Between us) (Us)
 
When the curtains close and all of the lights go down (Down)
Perdeler kapandığında ve tüm ışıklar söndüğünde
It's safe to say I'll stay, I will always stick around
Burada kalacağımı söyleyebilirim, her zaman burada kalacağım

Yorumlar