Katy Perry - Chained To The Rhythm Şarkı Sözleri Türkçe Çeviri
Katy Perry'nin yeni şarkısı Chained To The Rhythm İngilizce şarkı sözleri ve Türkçe çevirisi ile karşınızda.

Chained To The Rhythm
Ritme Zincirlendik

Are we crazy?
Deli miyiz?
Living our lives through a lens
Hayatlarımızı bir lensin içinden yaşıyoruz
Trapped in our white-picket fence
Beyaz kazıklı çitlerle tuzağa düşürüldük
Like ornaments
Süs eşyaları gibi
So comfortable, we live in a bubble, a bubble
Çok rahatlatıcı, bir köpüğün içinde yaşıyoruz, bir köpüğün
So comfortable, we cannot see the trouble, the trouble
Çok rahatlatıcı, sorun görmüyoruz, sorun
Aren't you lonely
Yalnız değil misin?
Up there in utopia
Yukarıdaki ütopyada
Where nothing will ever be enough
Hiçbir şeyin asla yetmeyeceği yerde
Happily numb
Mutlulukla uyuşmuş
So comfortable, we live in a bubble, a bubble
Çok rahatlatıcı, bir köpüğün içinde yaşıyoruz, bir köpüğün
So comfortable, we cannot see the trouble, the trouble
Çok rahatlatıcı, sorun görmüyoruz, sorun

So put your rose-colored glasses on
O yüzden pembe gözlüklerinizi takın
And party on
Ve parti yapın

Turn it up, it's your favorite song
Sesini aç, bu senin en sevdiğin şarkı
Dance, dance, dance to the distortion
Dans et, dans et, çarpıklığa dans et
Turn it up, keep it on repeat
Sesini aç, durmadan şarkıyı çal
Stumbling around like a wasted zombie
Heba olmuş bir zombi gibi etrafta tökezle
Yeah, we think we're free
Evet, özgür olduğumuzu sanıyoruz
Drink, this one's on me
İç, bu benden olsun
We're all chained to the rhythm
Ritme zincirlendik
To the rhythm
Ritme
To the rhythm
Ritme

Turn it up, it's your favorite song
Sesini aç, bu senin en sevdiğin şarkı
Dance, dance, dance to the distortion
Dans et, dans et, çarpıklığa dans et
Turn it up, keep it on repeat
Sesini aç, durmadan şarkıyı çal
Stumbling around like a wasted zombie
Heba olmuş bir zombi gibi etrafta tökezle
Yeah, we think we're free
Evet, özgür olduğumuzu sanıyoruz
Drink, this one's on me
İç, bu benden olsun
We're all chained to the rhythm
Ritme zincirlendik
To the rhythm
Ritme
To the rhythm
Ritme

Turn it up, it's your favorite song
Sesini aç, bu senin en sevdiğin şarkı
Dance, dance, dance to the distortion
Dans et, dans et, çarpıklığa dans et
Turn it up, keep it on repeat
Sesini aç, durmadan şarkıyı çal
Stumbling around like a wasted zombie
Heba olmuş bir zombi gibi etrafta tökezle
Yeah, we think we're free
Evet, özgür olduğumuzu sanıyoruz
Drink, this one's on me
İç, bu benden olsun
We're all chained to the rhythm
Ritme zincirlendik
To the rhythm
Ritme
To the rhythm
Ritme

So put your rose-colored glasses on
O yüzden pembe gözlüklerinizi takın
And party on
Ve parti yapın

Turn it up, it's your favorite song
Sesini aç, bu senin en sevdiğin şarkı
Dance, dance, dance to the distortion
Dans et, dans et, çarpıklığa dans et
Turn it up, keep it on repeat
Sesini aç, durmadan şarkıyı çal
Stumbling around like a wasted zombie
Heba olmuş bir zombi gibi etrafta tökezle
Yeah, we think we're free
Evet, özgür olduğumuzu sanıyoruz
Drink, this one's on me
İç, bu benden olsun
We're all chained to the rhythm
Ritme zincirlendik
To the rhythm
Ritme
To the rhythm
Ritme

Turn it up, it's your favorite song
Sesini aç, bu senin en sevdiğin şarkı
Dance, dance, dance to the distortion
Dans et, dans et, çarpıklığa dans et
Turn it up, keep it on repeat
Sesini aç, durmadan şarkıyı çal
Stumbling around like a wasted zombie
Heba olmuş bir zombi gibi etrafta tökezle
Yeah, we think we're free
Evet, özgür olduğumuzu sanıyoruz
Drink, this one's on me
İç, bu benden olsun
We're all chained to the rhythm
Ritme zincirlendik
To the rhythm
Ritme
To the rhythm
Ritme

It is my desire
Bu benim arzum
Break down the walls to connect, inspire
Bağlanan duvarları yık, ilham versin
Ay, up in your high place, liars
Ay, senin yüksek yerinde, yalancılar
Time is ticking for the empire
Zaman imparatorluk için akıyor
The truth they feed is feeble
Doğrusu yiyecek yenilebilir biçimde
As so many times before
Tıpkı daha önceki zamanlar gibi
They greed over the people
İnsanlara açgözlülük yapıyorlar
They stumbling and fumbling
Tökezleyip berbat ediyorlar
And we're about to riot
Ve biz isyan etmek üzereyiz
They woke up, they woke up the lions
Uyandılar, uyandılar aslanlar
(Woo!)

Turn it up, it's your favorite song
Sesini aç, bu senin en sevdiğin şarkı
Dance, dance, dance to the distortion
Dans et, dans et, çarpıklığa dans et
Turn it up, keep it on repeat
Sesini aç, durmadan şarkıyı çal
Stumbling around like a wasted zombie
Heba olmuş bir zombi gibi etrafta tökezle
Yeah, we think we're free
Evet, özgür olduğumuzu sanıyoruz
Drink, this one's on me
İç, bu benden olsun
We're all chained to the rhythm
Ritme zincirlendik
To the rhythm
Ritme
To the rhythm
Ritme

Turn it up
Sesi aç
Turn it up
Sesi aç
It goes on, and on, and on
Devam ediyor ve ediyor ve ediyor
It goes on, and on, and on
Devam ediyor ve ediyor ve ediyor
It goes on, and on, and on
Devam ediyor ve ediyor ve ediyor
'Cause we're all chained to the rhythm
Çünkü ritme zincirlendik

Yorumlar