OneRepublic - Future Looks Good Şarkı Sözleri (Türkçe Çeviri)
Future Looks Good
Gelecek İyi Görünüyor

Woke up starin' at this, starin' at this empty room
Bu boş odaya bakarak uyandım
Looked at thousand different pictures that your mother took of you
Annenin çektiği binlerce farklı fotoğrafa baktım
You see I had this crazy dream last night - this man, he talked to me
Görüyorsun dün gece bu çılgın rüyayı gördüm -Bu adam, o benimle konuştu
He told me everything that's good and bad about my history
Bana dedi ki: Hikayemdeki tüm iyi ve kötü şeyleri

But he said that you are, you are the future
Ama o dediki sen, sen geleceksin
He said that you are, you are the future
O dedi ki sen, sen geleceksin
And the future looks good
Ve gelecek iyi görünüyor
The future looks good
Gelecek iyi görünüyor

Oh call me any time that every time you're losin' it
Beni kaybettiğin herhangi bir zaman arayabilirsin
And tell me anyone and everyone who makes you feel like shit
Ve seni berbat hissettiren her kimse bana söyle
Because you know anybody, everybody else can lie
Çünkü biliyorsun, herkes yalan söyleyebilir
But honey I won't see you with a, see you with a broken set of eyes
Ama tatlım yapmayacağım, seni görmeyeceğim, seni bir çift kırgın gözle görmeyeceğim

I swear that you are, you are the future
Yemin ederim ki sen, sen geleceksin
I swear that you are, you are the future
Yemin ederim ki sen, sen geleceksin
And the future looks good
Ve gelecek güzel görünüyor
Oh, yeah the future looks good , oh, yeah
Evet gelecek güzel görünüyor, evet

The future looks good oh, yeah
Gelecek güzel görünüyor, evet
The future looks good oh, yeah
Gelecek güzel görünüyor, evet

You, you, you
Sen, sen, sen
You, you, you
Sen, sen, sen

Woke up starin' at this, starin' at this empty room
Bu boş odaya bakarak uyandım
Looked at thousand different pictures that your mother took of you
Annenin çektiği binlerce farklı fotoğrafa baktım

Yorumlar