Britney Spears - Man On the Moon Şarkı Sözleri (Türkçe Çeviri)
Britney Spears'in 2016 yılında yayınladığı albümü Glory'den Man On the Moon isimli şarkısının İngilizce sözleri ve Türkçe Çevirisi

Man On the Moon
Aydaki adam

Dark mascara dripping down my face
Siyah maskara yüzümde akıyor
Only fools could ever feel this way...
Sadece aptallar bu şekilde hissedebilirdi
Send my message into outer space
Mesajımı uzay boşluğuna gönderirim
Wonder if it's gonna float your way...
Senin yoluna uçar mı diye merak ediyorum

I can't compete with the stars in the sky
Gökyüzündeki yıldızlarla yarışamam
I'm invisible, invisible
Ben görünmezim, görünmez
I open the window to clear up my mind
Aklımı düzenlemek için pencereyi açtım
But it's difficult, so difficult
Ama bu zor, çok zor

Houston, I know there's a problem here
Houston, biliyorum burada bir problem var
Must be a hole in the atmosphere
Atmosferdeki bir boşluk olmalı
Baby, I wanna be closer to love
Bebeğim, aşka daha yakın olmak istiyorum

Patience, darling, wait for the night
Sabır, sevgilim, geceyi bekle
Darkness comes and love comes alive
Karanlık gelir ve aşk canlanır
I've been right here dreaming of you
Tam burada hayalini kuruyordum
Waiting for my man on the moon
Aydaki adamımı bekliyorum
Moon
Ay

Last night I was in your arms so strong
Geçen gece senin kollarındaydım çok güçlü
One small step and, baby, you were gone
Bir küçük adım ve bebeğim sen gittin
Now there's meaning in the saddest songs
Şimdi en üzgün şarkıda anlam var
All I do is cry and sing along
Tüm yaptığım ağlamak ve şarkıya eşlik etmek

Drinking alone in my party dress
Parti elbisemle yalnız başıma içiyorum
Would you come back if I looked my best?
Eğer en iyi halimle baksaydım döner miydin?
Put on a smile and I said to myself
Bir gülümseme koy dedim kendime

Patience, darling, wait for the night
Sabır, sevgilim, geceyi bekle
Darkness comes and love comes alive
Karanlık gelir ve aşk canlanır
I've been right here dreaming of you
Tam burada hayalini kuruyordum
Waiting for my man on the moon
Aydaki adamımı bekliyorum
Moon
Ay
Moon
Ay
Moon
Ay

I can't compete with the stars in the sky
Gökyüzündeki yıldızlarla yarışamam
I'm invisible, invisible
Ben görünmezim, görünmez
I open the window to clear up my mind
Aklımı düzenlemek için pencereyi açtım
But it's difficult (why is it so difficult?), so difficult
Ama bu zor (neden çok zor?), çok zor
Chateau Marriott
[?]
Cinq, quatre, trois, deux, un
Beş, dört, üç, iki, bir

Patience, darling, wait for the night
Sabır, sevgilim, geceyi bekle
Darkness comes and love comes alive
Karanlık gelir ve aşk canlanır
I've been right here dreaming of you
Tam burada hayalini kuruyordum
Waiting for my man on the moon
Aydaki adamımı bekliyorum
Moon
Ay
Moon
Ay

(Moon...)
(Ay...)

Yorumlar