Britney Spears - Make Me Şarkı Sözleri (Türkçe Çeviri)ft. G-Eazy

Make Me
Beni Yapıyorsun

Friday, I'm dreaming a mile a minute 'bout somebody
Cuma, birisi hakkında hızla hayal kuruyorum
(This feeling, I wanna go with it, cause there's no way)
(Bu his, onunla gitmek istiyorum, çünkü başka yol yok)
We're hiding away from this tonight, oh, this tonight
Bu gece bundan saklanacağız, oh, bu gece
Can tell you want me...
Beni istediğini söyleyebilir misin?
By the way I see you starin' 'cross the room, babe
Bu arada odanın karşısına gözlerini diktiğini görüyorum, bebeğim
No shame in the game
Oyunda utanma yok
Just cut the shit, be honest...
Sadece yalan söylemeyi kes, dürüst ol
Yeah, you know what you gotta do tonight, do tonight!
Evet, bu gece ne yapacağını biliyorsun, bu gece

I just want you to make me move
Sadece beni harekete geçirmeni istiyorum
Like it ain't a choice for you, like you got a job to do
Sanki senin için bir seçim gibi değil de, sanki yapman gereken bir iş gibi
Just want you to raise my roof
Sadece çatımı yükseltmeni istiyorum
Something sensational (oh yeah!)
Heyecan verici şeyler (oh evet)

And make me oooh, oooh, oooh, oooh...
Ve beni oooh, oooh, oooh, oooh yapıyorsun
And make me oooh, oooh, oooh, oooh...
Ve beni oooh, oooh, oooh, oooh yapıyorsun

No rules
Kural yok
From the bar to the car, let's take it back to my room
Bardan arabaya, hadi benim odama dönelim
Igniting the heat of the moment; let the sparks fuse
Anın heyecanını ateşle, kıvılcımların ateşlenmesine izin ver
Blowing up to the ceiling, we're burning bright
Tavana patla, parlak olarak yanıyoruz
When we cross the line
Çizgiyi geçtiğimiz zaman

Cause you're the flame I can't do without
Çünkü sen alevsin, sensiz yapamam
The fire comes in the sapphire sun
Ateş safir güneşte geliyor
There's no way I'm gonna be fighting this tonight, this tonight
Başka yolu yok, bu gece savaşacağım, bu gece

I just want you to make me move
Sadece beni harekete geçirmeni istiyorum
Like it ain't a choice for you, like you got a job to do
Sanki senin için bir seçim gibi değil de, sanki yapman gereken bir iş gibi
Just want you to raise my roof
Sadece çatımı yükseltmeni istiyorum
Something sensational (oh yeah!)
Heyecan verici şeyler (oh evet)
And make me oooh, oooh, oooh, oooh...
Ve beni oooh, oooh, oooh, oooh yapıyorsun
And make me oooh, oooh, oooh, oooh...
Ve beni oooh, oooh, oooh, oooh yapıyorsun

Baby, cause you're the spark that won't go out
Bebeğim, çünkü gitmeyecek olan kıvılcımsın
My heart's on fire when you're around
Sen etraftayken kalbim alev alev yanıyor
Make me oooh, oooh, oooh, oooh
Beni oooh, oooh, oooh, oooh yapıyorsun
(Yeah, Eazy)
(Evet, Eazy)

I don't care if it's a random person or the biggest star
Bu sıradan birisi mi yoksa en büyük starlardan birisi mi umurumda değil
Out in Vegas or little bars
Vegas'tan çıkmış veya küçük barlardan
Really not a difference if it's near or far
Yakın veya uzak olması bir fark değil
Listen, here we are; need you
Dinle, işte buradayız, sana ihtiyacım var
I've always wondered what was off limits
Her zaman yasak bölgenin ne olduğunu merak etmişimdir
Staring at you til I'm caught in this
Yakalanana kadar sana bakıyorum
Back and forth like this was all tennis
İleri ve geri, sanki bu tenismiş gibi
I'm all jealous, you came with someone
Kıskancım, birisiyle geldin
But we could tell that there's changes coming
Ama değişimlerin geleceği söyleyebiliriz
See I could tell that you're a dangerous woman
Anlıyorum, senin tehlikeli bir kadın olduğunu söyleyebilirim
That means you're speaking my language, come on
Bu demek oluyor ki benim dilimi konuşuyorsun, hadi
Now follow me, let's go
Şimdi beni takip et, gidelim
Like Penelope in "Blow"
"Blow"daki Penelope gibi
Well worth the stealing you, it's a felony, yeah I know
Seni çalmama değdi, bu bir suç, evet, biliyorum
That's why they keep on telling me to let go, yeah
Bu yüzden bana devamlı bırakmamı söylüyorlar, evet

But I need you and I can take you
Ama sana ihtiyacım var ve seni alabilirim
All the way and I'm able
Her yoldan ve verebilirim
To give you something sensational, so let's go, yeah
Sana heyecan verici şeyler verebilirim, o yüzden hadi, evet
Said I need you and I can take you
Sana ihtiyacım olduğunu ve seni alabileceğimi söyledim
All the way and I'm able
Her yoldan ve yapabilirim
So follow me and I can make you
Bu yüzden beni takip et ve ben seni yapabilirim

And make me oooh (move), oooh, oooh (yeah), oooh
Ve beni oooh (hareket et), oooh, oooh (evet), oooh yapıyorsun
And make me oooh, oooh, oooh, oooh
Ve beni oooh, oooh, oooh, oooh yapıyorsun

Baby, cause you're the spark that won't go out
Bebeğim, çünkü gitmeyecek olan kıvılcımsın
My heart's on fire when you're around
Sen etraftayken kalbim alev alev yanıyor
Make me oooh, oooh, oooh, oooh
Beni oooh, oooh, oooh, oooh yapıyorsun
(Yeah, you make me oooh...)
(Evet, beni oooh yapıyorsun)

Yorumlar