Britney Spears - If I'm Dancing Şarkı Sözleri (Türkçe Çeviri)

Britney Spears'in 2016 yılında yayınladığı albümü Glory'den If I'm Dancing isimli şarkısının İngilizce sözleri ve Türkçe Çevirisi

If I'm Dancing
Dans Ediyorsam

Cinematic, take it right back
Sinematik, hemen geri al
With a bottle of perfume lotion
Bir şişe parfümle
Where'd you come from talking like that?
Böyle konuşmak için nereden geldin?
Butterfly from the bottom of the ocean
Okyanusun en dibinden kelebek
And I can't stop this slow motion trip...
Ve bu yavaş çekimi durduramıyorum

Been away with me, no politics
Benimle savrul, politika yok
It's a perfect notion
Bu mükemmel bir düşünce
Your gravity has got me
Yerçekimin beni ele geçirdi
Bowing in devotion
Sadakatte eğiliyorum
You and me fit a magic trick...
Sen ve ben büyü numarasına uyuyoruz

If I'm dancing, if I'm dancing, if I'm dancing
Eğer dans ediyorsam, eğer dans ediyorsam, eğer dans ediyorsam
I know the music's good
Müziğin iyi olduğunu biliyorum
If we're dancing, if we're dancing, if we're dancing
Eğer dans ediyorsam, eğer dans ediyorsam, eğer dans ediyorsam
I know that we'll be good
İyi olacağız biliyorum

One look at him and I see
Ona bir bakış ve görüyorum
Candy-coated heart shapes
Şekerle kaplı kalp şekilleri
The jewels and furniture can go
Mücevherler ve mobilyalar gidebilir
But baby, he stays
Ama bebeğim, o kalıyor
He plays sitar, three notes so far...
Sitar* çalıyor, şimdilik üç nota

If I'm dancing, if I'm dancing, if I'm dancing
Eğer dans ediyorsam, eğer dans ediyorsam, eğer dans ediyorsam
I know the music's good (did you get that?)
Müziğin iyi olduğunu biliyorum (Bunu anladın mı?)
If we're dancing, if we're dancing, if we're dancing
Eğer dans ediyorsam, eğer dans ediyorsam, eğer dans ediyorsam
I know that we'll be good
İyi olacağız biliyorum

My chakra's all been green and red
Benim çakram tamamen yeşil ve kırmızı
But he wants blue and green instead... (let's just do it over)
Ama o bunun yerine mavi ve yeşil istiyor
My chakra's all been green and red
Benim çakram tamamen yeşil ve kırmızı
But he wants blue and green instead...
Ama o bunun yerine mavi ve yeşil istiyor

If I'm dancing, if I'm dancing, if I'm dancing
Eğer dans ediyorsam, eğer dans ediyorsam, eğer dans ediyorsam
I know the music's good...
Müziğin iyi olduğunu biliyorum
If we're dancing, if we're dancing, if we're dancing
Eğer dans ediyorsam, eğer dans ediyorsam, eğer dans ediyorsam

(I know that we'll be good...)
İyi olacağız biliyorum

//*Sitar: Bir hint çalgısı

Yorumlar