Britney Spears - Hard to Forget Ya Şarkı Sözleri (Türkçe Çeviri)

Britney Spears'in 2016 yılında yayınladığı albümü Glory'den Hard to Forget Ya isimli şarkısının İngilizce sözleri ve Türkçe Çevirisi

Hard to Forget Ya
Seni Unutmak Zor

All my life they told me bout a creature so hypnotic
Bütün hayatım boyunca bana bir yaratığın hipnotik olduğunu söylediler
But I guess I never thought it was true (Yeah)
Ama sanırım bunun asla doğru olacağını düşünmemiştim (Evet)
And now that I've seen you I've turned into a believer
Ve şimdi seni görüyorum, bir inanan oldum
Baby so much for what I thought I'd do (Yeah)
Bebeğim yapacağımdan daha fazlasını düşündüm (Evet)

Since I tasted you I got a craving
Çünkü seni tattım, arzum var
Shaking in the heat of the night
Gecenin ateşini sallıyorum
Oh, yeah, baby you got me misbehaving
Oh, evet, bebeğim beni yaramazlık yapmaya zorluyorsun
And I don't even know what is right
Ve neyin doğru olduğunu bile bilmiyorum

It's just so hard to forget ya
Seni unutmak çok zor
It's just so hard to forget ya
Seni unutmak çok zor
It's just so hard to forget ya
Seni unutmak çok zor
It's just so hard to forget ya
Seni unutmak çok zor
It's just so hard to forget ya
Seni unutmak çok zor
It's just so hard to forget ya
Seni unutmak çok zor
There's just something about ya
Senin hakkında bir şey var
Something about ya
Senin hakkında bir şey
It's hard to forget ya
Seni unutmak zor
We're stuck here forever
Burada sonsuza kadar saplandık
Something about ya, 'bout ya
Senin hakkında bir şey, senin hakkında
Something about ya
Senin hakkında bir şey
It's hard to forget ya
Seni unutmak zor
We're stuck here forever
Burada sonsuza kadar saplandık
Something about ya
Senin hakkında bir şey

Eyes locked on your body, sexy features, so iconic
Gözler senin vücuduna kilitlendi, seksi özellikler, çok ikonik
And I just can't keep my fingers away (no)
Ve parmaklarımı uzak tutamıyorum (hayır)
Your love got me faded
Senin aşkın beni solduruyor
Keep it going, let's get wasted
Devam et, hadi çarçur olalım
Baby, so much for my poker face (oh)
Bebeğim, benim poker yüzümden daha fazla (oh)

Since I tasted you I got a craving
Çünkü seni tattım, arzum var
Shaking in the heat of the night
Gecenin ateşini sallıyorum
Oh, yeah, baby you got me misbehaving
Oh, evet, bebeğim beni yaramazlık yapmaya zorluyorsun
And I don't even know what is right
Ve neyin doğru olduğunu bile bilmiyorum


It's just so hard to forget ya
Seni unutmak çok zor
It's just so hard to forget ya
Seni unutmak çok zor
It's just so hard to forget ya
Seni unutmak çok zor
It's just so hard to forget ya
Seni unutmak çok zor
It's just so hard to forget ya
Seni unutmak çok zor
It's just so hard to forget ya
Seni unutmak çok zor
There's just something about ya
Senin hakkında bir şey var
Something about ya
Senin hakkında bir şey
It's hard to forget ya
Seni unutmak zor
We're stuck here forever
Burada sonsuza kadar saplandık
Something about ya, 'bout ya
Senin hakkında bir şey, senin hakkında
Something about ya
Senin hakkında bir şey
It's hard to forget ya
Seni unutmak zor
We're stuck here forever
Burada sonsuza kadar saplandık
Something about ya, 'bout ya
Senin hakkında bir şey, senin hakkında
It's just so hard to forget ya
Seni unutmak çok zor
It's just so hard to forget ya
Seni unutmak çok zor
It's just so hard to forget ya
Seni unutmak çok zor

Ah, there's something 'bout you
Ah, senin hakkında bir şey var
There's something 'bout you
Senin hakkında bir şey var
(When I think about it)
(Onun hakkında düşündüğüm zaman)
Nobody can do it as good
Hiç kimse o kadar iyi yapamaz
(When I think about it)
(Onun hakkında düşündüğüm zaman)
I keep running right back to you
Sana koşmaya devam ediyorum
(When I think about it)
(Onun hakkında düşündüğüm zaman)
A lifetime just won't be enough
Bir ömür boyu yeterli olmayacak
I need more, more, more
Daha fazlasına ihtiyacım var, daha fazlasına, daha fazlasına
It's hard to forget ya
Seni unutmak zor

Something about ya
Senin hakkında bir şey
It's hard to forget ya
Seni unutmak zor
We're stuck here forever
Burada sonsuza kadar saplandık
Something about ya, 'bout ya
Senin hakkında bir şey, senin hakkında
Something about ya
Senin hakkında bir şey
It's hard to forget ya
Seni unutmak zor
We're stuck here forever
Burada sonsuza kadar saplandık
Something about ya, 'bout ya (something about you)
Senin hakkında bir şey, senin hakkında (senin hakkında bir şey)
It's just so hard to forget ya
Seni unutmak çok zor
It's just so hard to forget ya
Seni unutmak çok zor
It's just so hard to forget ya
Seni unutmak çok zor
Something about ya, 'bout ya (oh)
Senin hakkında bir şey, senin hakkında (oh)
It's just so hard to forget ya
Seni unutmak çok zor
It's just so hard to forget ya
Seni unutmak çok zor
It's just so hard to forget ya
Seni unutmak çok zor
Something about ya, 'bout ya
Senin hakkında bir şey, senin hakkında

Yorumlar