Hillsong Church - Transfiguration Şarkı Sözleri (Türkçe Çeviri)


Transfiguration
Tecelli


From the cloud You speak
Konuştuğun şu buluttan
What was veiled, now is seen
Örtülmüş olanlar, artık gözle görünüyor
Jesus the image of, the invisible God
Hz. İsa, görünmez Tanrı'nın sureti

Divinity confirmed in the transfigured word
İlahilik tasdik edildi, tecelli edilmiş sözle (birlikte)
A kingdom once concealed
Bir defasında gizlenen bir krallık
On the earth now revealed
Açığa çıktı artık dünya üzerinde

Holy is the Lord revealed before my eyes
Gözümün önünde ortaya çıkan Rabbim kutsaldır
And my burning heart can scarcely take it in
Ve yanmakta olan yüreğim güç bela kavrayabiliyor
As I behold Your beauty with unworthy eyes
Senin güzelliğini değersiz gözlerle seyrederken
The only song my soul can find to sing
Ruhumun söylemek için bulabildiği tek şarkı

Is Hallelujah
Şükürler olsundur
Hallelujah
Şükürler olsun
Hallelujah, my King
Şükürler olsun, Kralım
Hallelujah
Şükürler olsun
Hallelujah
Şükürler olsun
Hallelujah, my King
Şükürler olsun, Kralım

Lead my longing heart
Yol göster hasretli kalbime
To the high ground, to a clear view
Yüksek yere, açık bir manzaraya
And in awe I'll be there
Ve dehşet içinde olacağım orada
Beholding You
Seyrediyor olacağım seni

Now I know, I have seen
Artık biliyorum, gördüm
Your glory that cannot be unseen
Senin ihtişamını görmemek elde değil
I am changed, and changing still
Değiştim ben ve hala daha değişiyorum
As I look upon You Lord and believe!
Seni Rabbim olarak gördükçe ve inandıkça!

Yorumlar