Fifth Harmony - Write On Me Şarkı Sözleri (Türkçe Çeviri)


Write On Me
Üzerime yaz

Pick up the pen, put it on the paper
Kalemi al, kağıdın üzerine koy
Write on my skin, bring me to life
Benim tenime yaz, beni hayata döndür
Can't start again, there ain't no eraser
Tekrar başlayamazsın, silgi yok
All of my flaws, you got them so right
Bütün düşüşlerim, onları doğru şekilde yakaladın

Everything is blank until you draw me
Sen beni çizene kadar her şey bomboş
Touching on my body like you know me
Beni biliyormuş gibi vücuduma dokunuyorsun

Write on me
Üzerime yaz
Color outside the lines
Çizgilerin dışını boya
Love the way you tat me up
Bana dövme yapış şeklini seviyorum
Baby take your time
Bebeğim zamanını al
Write on me
Üzerime yaz
Give me some wings, I'll fly
Bana bazı kanatlar ver, uçacağım
Love the way you tat me up
Bana dövme yapış şeklini seviyorum
I'll never change my mind
Asla fikrimi değiştirmeyeceğim
Write on me, write on me
Üzerime yaz, üzerime yaz
Write on me, write on me
Üzerime yaz, üzerime yaz
(Write on me)
(Üzerime yaz)
Write on me (write on me)
Üzerime yaz (üzerime yaz)
Write on me
Üzerime yaz
Love the way you tat me up
Bana dövme yapış tarzını seviyorum
Write on me
Üzerime yaz

You are my friend, straight and no chaser
Sen benim arkadaşımsın, düz ve kovalayan değil
Burns going down but it keeps me alive
Alevler sönüyor ama bu beni hayatta tutuyor
Tell me the truth, I like the danger
Bana doğruyu söyle, tehlikeyi severim
Cause in the end you will be mine
Çünkü sonunda benim olacaksın

Everything is gray until you draw me
Beni çizene kadar her şey gri
Touching on my body like you know me
Beni biliyormuş gibi vücuduma dokunuyorsun

Write on me
Üzerime yaz
Color outside the lines
Çizgilerin dışını boya
Love the way you tat me up
Bana dövme yapış şeklini seviyorum
Baby take your time
Bebeğim zamanını al
Write on me
Üzerime yaz
Give me some wings, I'll fly
Bana bazı kanatlar ver, uçacağım
Love the way you tat me up
Bana dövme yapış şeklini seviyorum
I'll never change my mind
Asla fikrimi değiştirmeyeceğim
Write on me, write on me
Üzerime yaz, üzerime yaz
Write on me, write on me
Üzerime yaz, üzerime yaz
(Write on me)
(Üzerime yaz)
Write on me (write on me)
Üzerime yaz (üzerime yaz)
Write on me
Üzerime yaz
Love the way you tat me up
Bana dövme yapış tarzını seviyorum
Write on me
Üzerime yaz

I could see a city sleep
Uyuyan bir şehir görebilirim
I could see an ocean wave
Okyanus dalgası görebilirim
Everything is changing and it's written on my face
Her şey değişiyor ve yüzümde yazılı
I could see a city sleep
Uyuyan bir şehir görebilirim
I could see an ocean wave
Okyanus dalgası görebilirim
Everything is changing and it's written on my face
Her şey değişiyor ve yüzümde yazılı

Write on me
Üzerime yaz
Color outside the lines
Çizgilerin dışını boya
Love the way you tat me up
Bana dövme yapış şeklini seviyorum
Baby take your time
Bebeğim zamanını al
Write on me
Üzerime yaz
Give me some wings, I'll fly
Bana bazı kanatlar ver, uçacağım
Love the way you tat me up
Bana dövme yapış şeklini seviyorum
I'll never change my mind
Asla fikrimi değiştirmeyeceğim
Write on me, write on me
Üzerime yaz, üzerime yaz
Write on me, write on me
Üzerime yaz, üzerime yaz
(Write on me)
(Üzerime yaz)
Write on me (write on me)
Üzerime yaz (üzerime yaz)
Write on me
Üzerime yaz
Love the way you tat me up
Bana dövme yapış tarzını seviyorum
Write on me
Üzerime yaz

Write on me
Üzerime yaz
Write on me
Üzerime yaz
Write on me
Üzerime yaz

Yorumlar

Yorum Gönder