The Weeknd - In The Night Şarkı Sözleri (Türkçe Çeviri)
Kanadalı genç R&B şarkıcısı The Weeknd'ın yeni şarkısı In The Night İngilizce şarkı sözleri ve Türkçe Çevirisi ile karşınızda.

In The Night
Gecede


All alone she was living
O yapayalnız yaşıyordu
In a world without an end or beginning
Bir sonu veya başında olmayan bir dünyada
Babygirl was living life for the feeling
Bebek kız hisleri için hayatını yaşıyordu
But I don't mind, I don't mind
Ama ben umursamıyorum, umursamıyorum
And all the wrongs she committed
Ve yaptığı bütün yanlışlar
She was numb and she was so co-dependent
Uyuşmuştu ve baya CO-bağımlısıydı
She was young and all she had was the city
Gençti ve şehirdeki her şeye sahipti.
But I don't mind, I don't mind
Ama ben umursamıyorum, umursamıyorum

And I know that she's capable of anything, it's riveting
Ve her şeyi yapabileceği biliyorum, o perçinleyici
But when you wake up she's always gone, gone, gone
Ama sen uyandığında o hep gitmişti, gitmişti

In the night she hears him calling
Onu çağıranı gece duyar
In the night she's dancing to relieve the pain
Ağrıyı dindirmek için gece dans eder
She'll never walk away (I don't think you understand)
O asla çekip gitmeyecek (Anladığını sanmıyorum)
In the night when she comes crawling
Gece, sürünerek geldiğinde
Dollar bills and tears keep falling down her face
Dolar faturaları ve gözyaşları ile yüzü düşer
She'll never walk away (I don't think you understand)
O asla çekip gitmeyecek (Anladığını sanmıyorum)

He sang a song when he did it
Onu yaptığında bir şarkı söylemişti.
He was cold and he was so unforgiving
O soğut biriydi ve asla affetmezdi
Now she dances to the song on the minute
Şimdi O kız şarkının dakikalarında dans eder
Yeah, all the time, all the time
Evet, her zaman, her zaman
It make her weak when she hear it
Onu duyduğunda güçsüzleşti
And it got her on her knees like religion
Ve dizlerinin üzerindeydi tıpkı inancı gibi
She was young and she was forced to be a woman
O gençti ve o bir kadın olmak zorunda
Yeah, all the time, all the time
Evet her zaman, her zaman

And I know that she's capable of anything, it's riveting
Ve onun her şeyle başa çıkabileceğini biliyorum, bu perçinliyor
But when you wake up she's always gone, gone, gone
Ama kalktığında o hep gitmiş oluyor, gitmiş, gitmiş

In the night she hears him calling
Onu çağıranı gece duyar
In the night she's dancing to relieve the pain
Ağrıyı dindirmek için gece dans eder
She'll never walk away (I don't think you understand)
O asla çekip gitmeyecek (Anladığını sanmıyorum)
In the night when she comes crawling
Gece, sürünerek geldiğinde
Dollar bills and tears keep falling down her face
Dolar faturaları ve gözyaşları ile yüzü düşer
She'll never walk away (I don't think you understand)
O asla çekip gitmeyecek (Anladığını sanmıyorum)

I don't think you understand...
Anladığını sanmıyorum...

In the night she hears him calling
Onu çağıranı gece duyar
In the night she's dancing to relieve the pain
Ağrıyı dindirmek için gece dans eder
She'll never walk away (I don't think you understand)
O asla çekip gitmeyecek (Anladığını sanmıyorum)
In the night when she comes crawling
Gece, sürünerek geldiğinde
Dollar bills and tears keep falling down her face
Dolar faturaları ve gözyaşları ile yüzü düşer
She'll never walk away (I don't think you understand)
O asla çekip gitmeyecek (Anladığını sanmıyorum)

Yorumlar