Sia - Bird Set Free Şarkı Sözleri (Türkçe Çeviri)
Sia'nın yeni şarkısı "Bird Set Free"
Şarkı sözlerinin yayınlanmasını bekliyoruz. Yakında çevirisi ile birlikte yayınlanacak.


Bird Set Free
Özgür bırakılmış kuş


Clipped wings
Kırpılmış kanatlar
I was a broken thing
Ben kırılmış bir şeydim
Had a voice
Sesim vardı
Had a voice but I could not sing...
Sesim vardı ama şarkı söyleyemiyordum.
You would wind me down
Beni aşağı indirmek istiyordun
I struggled on the ground
Ben yerde mücadele ettim
So lost, the line had been crossed
Ve kaybettim, çizgi geçilmiş oldu
Had a voice, had a voice but I could not talk
Sesim vardı, sesim vardı ama konuşamıyordum
You held me down
Beni tuttun (alıkoydun)
I struggle to fly now
Şimdi uçmak için mücadele ediyorum

But there's a scream inside that we are frightened
Ama korktuğumuzdan içimizde bir çığlık var.
We hold on so tight, we cannot deny
Çok sıkı tutunduk, inkar edemeyiz
Eats us alive, oh it eats us alive
Bizi canlı canlı yiyor, o bizi canlı canlı yiyor
Yes, there's a scream inside that we are frightened
Evet, korktuğumuzdan içimizde bir çığlık var.
We hold on so tight, but I don't wanna die, no
Çok sıkı tutunduk ama ölmek istemem, hayır
I don't wanna die
Ölmek istemem
I don't wanna die
Ölmek istemem

I'm not gon' care if I sing off key
Şarkım detone olsa da umursamayacağım
I find myself in my melodies
Melodilerimde kendimi buldum
I sing for love, I sing for me
Aşk için söylüyorum, kendim için söylüyorum
I shout it out like a bird set free
Özgür bırakılmış bir kuş gibi haykırıyorum
No I don't care if I sing off key
Hayır, detone olsam da umrumda değil
I find myself in my melodies
Melodilerimde kendimi buldum
I sing for love, I sing for me
Aşk için söylüyorun, kendim için söylüyorum

I'll shout it out like a bird set free!
Özgür bırakılmış bir kuş gibi haykıracağım
I'll shout it out like a bird set free!
Özgür bırakılmış bir kuş gibi haykıracağım
I'll shout it out like a bird set free!
Özgür bırakılmış bir kuş gibi haykıracağım

Now I fly, hit the high notes
Şimdi uçuyorum, çok ince notaları söyleyebilmek için
I have a voice, have a voice, hear me roar tonight
Sesim var, sesim var, duy beni kükreyen gece
You held me down
Beni tuttun (alıkoydun)
But I fought back loud
Ama yüksek sesle geri püskürttüm

But there's a scream inside that we are frightened
Ama korktuğumuzdan içimizde bir çığlık var.
We hold on so tight, we cannot deny
Çok sıkı tutunduk, inkar edemeyiz
Eats us alive, oh it eats us alive
Bizi canlı canlı yiyor, o bizi canlı canlı yiyor
Yes, there's a scream inside that we are frightened
Evet, korktuğumuzdan içimizde bir çığlık var.
We hold on so tight, but I don't wanna die, no
Çok sıkı tutunduk ama ölmek istemem, hayır
I don't wanna die
Ölmek istemem
I don't wanna die
Ölmek istemem

I'm not gon' care if I sing off key
Şarkım detone olsa da umursamayacağım
I find myself in my melodies
Melodilerimde kendimi buldum
I sing for love, I sing for me
Aşk için söylüyorum, kendim için söylüyorum
I shout it out like a bird set free
Özgür bırakılmış bir kuş gibi haykırıyorum
No I don't care if I sing off key
Hayır, detone olsam da umrumda değil
I find myself in my melodies
Melodilerimde kendimi buldum
I sing for love, I sing for me
Aşk için söylüyorun, kendim için söylüyorum

I'll shout it out like a bird set free
Özgür bırakılmış bir kuş gibi haykıracağım
I'll shout it out like a bird set free
Özgür bırakılmış bir kuş gibi haykıracağım
I'll shout it out like a bird set free
Özgür bırakılmış bir kuş gibi haykıracağım
I'll shout it out like a bird set free
Özgür bırakılmış bir kuş gibi haykıracağım
I'll shout it out like a bird set free
Özgür bırakılmış bir kuş gibi haykıracağım
I'll shout it out like a bird set free
Özgür bırakılmış bir kuş gibi haykıracağım

Yorumlar

Yorum Gönder