Justin Bieber - No Sense Şarkı Sözleri (Türkçe Çevirisi)No Sense
Anlamı yok


It don't make no sense 'less I'm doing it with you
Sen olmadan yaptığım hiçbir şeyin anlamı yok
It don't make no sense 'less I'm doing it with you
Sen olmadan yaptığım hiçbir şeyin anlamı yok

The sun don't set the same
Güneş aynı olmayacak
'Less you're watching it go down with me
Batışını benimle izlemediğinin sürece
The bed won't sleep the same
Yatakta aynı uyku olmayacak
'Less you're waking up in here with me
Burada benimle uyanmadığın sürece
Oh, my heart’s a vacant house
Oh, kalbim terkedilmiş bir ev
When you’re gone away, it’s so empty
Sen uzaklara gittiğin zaman, yani o kadar boş
And love don’t make no sense when it’s empty (Oh no)
Ve o boş olduğunda aşkın hiç anlamı yok

I’ve driven almost every car
Hemen hemen her arabayı kullandım
It ain’t the same when I'm without you
Sen yokken hiçbiri aynı değil
Been around a million stars
Etrafımda bir milyon yıldız olsa de
None of them shine brighter than you
Hiçbiri senin kadar parlamıyor
The sky be so dark now without you
Sen yokken, şimdi gökyüzü daha karanlık
Yeah, ooh, baby
Evet, oh, bebeğim
It don't make no sense 'less I'm doing it with you
Sen olmadan yaptığım hiçbir şeyin anlamı yok
It don't make no sense 'less I'm doing it with you
Sen olmadan yaptığım hiçbir şeyin anlamı yok
Oh, been around the world ain’t the same without you
Oh, sen yokken dünyanın etrafı aynı değil
It don't make no sense 'less I'm doing it with you
Sen olmadan yaptığım hiçbir şeyin anlamı yok

Focus ain’t the same
Odak aynı değil
If the picture ain’t got you in it
Fotoğrafta sen yoksan
In every line my emotions ain’t the same
Yaşamım boyunca duygularım aynı değil
If it ain’t about you, I don’t get it
Konu sen değilse, anlamıyorum
Ever since the beginning now
Başladığımız andan beri
You had that effect on me
Beni etkiledin
All I wanna do is you, oh
Bütün yapmak istediğim sensin, oh
I mean that so literally
Demek istediğim tam anlamıyla
Don’t nobody go harder than you
Kimse senden daha güçlü değil
All of the angels must be lonely now, without you, woah
Meleklerin hepsi artık yalnız olmalı, sen yoksan, woah

It don’t make sense, no
Hiçbir şeyin anlamı yok
It don't make no sense 'less I'm doing it with you
Sen olmadan yaptığım hiçbir şeyin anlamı yok
'Less I’m doing it with you baby
Sen olmadan yaptığım
It don't make no sense 'less I'm doing it with you
Sen olmadan yaptığım hiçbir şeyin anlamı yok
I only want to hear your voice, yeah
Sadece sesini duymak istiyorum, evet
Oh, been around the world ain’t the same without you
Oh, sen yokken dünyanın etrafı aynı değil

Had to find out the hard way
Zor yoldan öğrenmek zorundayım
It don’t make sense, no
Hiçbir şeyin anlamı yok
It don't make no sense 'less I'm doing it with you
Sen olmadan yaptığım hiçbir şeyin anlamı yok
(Going way up, way up)
It don't make no sense 'less I'm doing it with you
Sen olmadan yaptığım hiçbir şeyin anlamı yok
(Way up, way up, way up)
(Yeah, slow down stay up, stay up, stay up)
It don't make no sense 'less I'm doing it with you
Sen olmadan yaptığım hiçbir şeyin anlamı yok

Time and time again I break a plan
Tekrar tekrar planları bozuyorum
Without you, girl I ain’t the man
Sen yokken, kızım ben insan değilim
Could never be all I can be
Asla bir şey yapabilen biri olmazdım
You overstand, I’m incomplete
Sen beni ayakta tutansın, ben eksiğim
Apparently, gotta know I hate that
Anlaşılan, bundan nefret ettiğim biliniyor
How I'm supposed to take that?
Bunu almam nasıl mümkün olabilir?
Boo’d up, missing all of that
Önyükleme, bütün bunlar eksik
Gotta be laying in that
Rolled up, put a flame to that
Thought by now you would have made it back
Be patient
Won’t you pull up to me now?
Live forever young
It’s amazing
I don’t want to sleep 'less you at home

It don’t make sense, no
Hiçbir şeyin anlamı yok
It don't make no sense 'less I'm doing it with you
Sen olmadan yaptığım hiçbir şeyin anlamı yok
No, It don’t make sense
Hayır, hiçbir şeyin anlamı yok
It don't make no sense 'less I'm doing it with you
Sen olmadan yaptığım hiçbir şeyin anlamı yok
No, It don’t make sense
Hayır, hiçbir şeyin anlamı yok
It don’t make sense, no
Hiçbir şeyin anlamı yok
It don't make no sense 'less I'm doing it with you
Sen olmadan yaptığım hiçbir şeyin anlamı yok
(Alright, yeah, alright)

Yorumlar

Yorum Gönder