Macklemore - Growing Up Şarkı Sözleri (Türkçe Çeviri) Ed Sheeran, Ryan LewisGrowing Up şarkısını İngilizce şarkı sözleri ve Türkçe'ye çevrilmiş hali karşınızda. Dinleyerek takip edebilirsiniz.

Growing Up
Büyümek


They say boys don't cry
Erkekler ağlamaz diyorlar
But your dad has shed a lot of tears
Ama baban bir sürü gözyaşı dökmüştür
They say I should be a strong man
Güçlü bir adam olmam gerektiğini söylüyorlar
But baby, I'm still filled with fear
Ama bebeğim, ben hala korkuyla doluyum
Sometimes I don't know who I am
Bazen kim olduğumu bilmiyorum
Sometimes I question why I'm here
Bazen neden burada olduğumu soruyorum
I just wanna be a good dad
Sadece iyi bir baba olmak istiyorum
Will I be? I have no idea
Olabilecek miyim? Hiçbir fikrim yok

They say girls shouldn't be tough
Kızlar güçlü olmamalı diyorlar
And moms should raise their kids at home
Ama annelerin evde çocuklarını yetiştirmeleri gerekiyor
But baby, I know that that isn't true
Ama bebeğim, bunun doğru olmadığını biliyorum
Cause your momma's the toughest person I know
Çünkü Annen tanıdığım en güçlü insan
I wanna raise you to be like her
Ben seni onun gibi olman için yetiştirmek istiyorum
And watch you show the world how to do it on your own
Ve Kendi başına bunu nasıl yaptığını dünyaya göstermeni izle
I'm still tryna figure out who I am
Hala kim ollduğumu çözmeye çalışıyorum
I don't wanna mess this up or do this wrong
Bunu mahvetmek istemiyorum ya da yanlış yapmak
I'm gonna be there for your first breath
Senin ilk öpücüğün için orada olacağım

I don't know if I'll be there for your first step
 İlk adımın için orda olup olmayacağımı bilmiyorum
I can promise you that I'll try to work less
 Daha az çalışacağıma sana söz verebilirim
But the tour's routed, and I got this album
 Ama tur güzergahında ilerledi ve ben bu albümü aldım
Put in so many hours, and
Çok fazla saat harcadığım
To be something that I can look back and I can be proud of
Geriye dönüp bakabileceğim ve gurur duyabileceğim
Don't wanna be a dad that's living in FaceTime
Yüz yüze yaşayacağım bir baba olmak istemiyorum
I won't spoil you, you can trust that
Seni mahvetmeyeceğim, buna güvenebilirsin
For your sweet 16, you get a bus pass
Sen 16 yaşında olduğun için, otobüse biniş kartın var
Had your heart broken? Been there, done that
Kalbin mi kırıldı, ordasın, yaptın
I love you and I can't give you enough of that
 Seni seviyorum ve sana bunu yeterince veremiyorum
Get back to community that raised you up
Seni büyüten çevreye geri dön
You put the work in, don't worry about the praise, my love
Bu işi al, övgüyü dert etme, sevgilim
Don't try to change the world, find something that you love
 Dünyayı değiştirmeye çalışma, sevdiğin bir şey bul
And do it every day
 Ve her gün onu yap
Do that for the rest of your life
 Hayatın geri kalanı için bunu yap
And eventually, the world will change
 Ve sonunda, dünya değişecek

[Hook: Ed Sheeran]
I'll be patient, one more month
 Sabırlı olacağım, bir ay daha
You'll wrap your fingers round my thumb
 Parmaklarını başparmağının etrafınca sar
Times are changing, I know, but who am I if
Zaman değişiyor, biliyorum, ama ben kimim
I'm the person you become
Senin olduğun kişiyim

If I'm still growing up, up, up, up
Eğer hala büyüyorsam

If I'm still growing up, up, up, up
Eğer hala büyüyorsam
I'm still growing up
Hala büyüyorum

[Verse 2: Macklemore]
Listen to your teachers, but cheat in calculus
Öğretmenlerini dinle, ama hesap makinesiyle kopya çek
Tell the truth, regardless of the consequence
Doğruları söyle, sonucunu umursamadan
And every day, give your momma a compliment
Ve her gün, annene bir övgü ver
Take your girl to the prom
Kızını geziye götür
But don't get too drunk hanging out the limo
 Limuzin şoförüyle takılacak kadar çok içme
Slow dance with your woman in your arms
Kollarındaki kadınlarla yavaş dans et
Sneak her in after but boy, you better tiptoe
 Ona gizlice sokul ama sonra oğlum, parmak uçlarında yürüsen iyi olur
Don't wake your mom up, do yoga,
 Anneni uyandırma, yoga yap,
The quickest way to happiness? Learning to be selfless
 Mutluluğun en çabuk yolu ne biliyor musun? özverili olmayı öğrenmek
Ask more questions, talk about yourself less
Daha fazla soru sor, kendin hakkında az konuş
Watch the sun set with best friends from a rooftop
Çatıdan en iyi arkadaşlarınla güneşin batışını seyret
Wear a helmet, don't be stupid
Bir başlık tak, aptal olma
Jaywalk, but look before you do it
 Dikkatsizce yürü ama onu yapmadan önce bir bak
If it snows, go outside, build a jump, get some help
 Eğer kar yağarsa,dışarı çık, bir atlayış yap, biraz yardım al
Go to festivals, camp, fall in love and dance
 Festivallere, kampa git, aşık ol ve dans et
You're only young once, my loved one, this is your chance
 Sadece bir kere genç olacaksın, benim sevdiğim, bu senin şansın
Take risks, cause life moves so fast
Riskler al, çünkü hayat çok hızlı ilerliyor

[Hook: Ed Sheeran]
I'll be patient, one more month
 Sabırlı olacağım, bir ay daha
You'll wrap your fingers round my thumb
 Parmaklarını başparmağının etrafınca sar
Times are changing, I know, but who am I if
Zaman değişiyor, biliyorum, ama ben kimim
I'm the person you become
 Senin olduğun kişiyim

If I'm still growing up, up, up, up
Eğer hala büyüyorsam
I'm still growing up, up, up, up
 Hala büyüyorum


[Hook: Ed Sheeran]
I'll be patient, one more month
 Sabırlı olacağım, bir ay daha
You'll wrap your fingers round my thumb
Parmaklarını başparmağının etrafınca sar
Times are changing, I know, but who am I if
Zaman değişiyor, biliyorum, ama ben kimim
I'm the person you become
Senin olduğun kişiyim

If I'm still growing up, still growing up, still growing up
 Eğer hala büyüyorsam, hala büyüyorsam

If I'm still growing up, still growing up, still growing up
 Parmaklarını başparmağının etrafınca sar
I'm still growing up
 Hala büyüyorum

I'm still growing up, ooh
Hala büyüyorum
I'm still growing up
 Hala büyüyorum
I'm still growing up
Hala büyüyorum

Yorumlar