Faydee - Lullaby Şarkı Sözleri Çeviri
Faydee'nin 20 Mayıs 2015'de yayınladığı Lullaby şarkısının sözlerinin tamamını yayınlandığında ve Türkçe çevirisini en kısa zamanda tamamlayıp sizlere ulaştıracağız.

Lullaby
Ninni

Lullaby
Ninni
You’re the melody that keeps me warm all through the night
Beni tüm gece boyunca sıcak tutan melodisin sen
Oh through the night
Oh, gece boyunca
Oh Lullaby
Oh, ninni
Oh Lullaby
Oh, ninni

It doesn't matter where you are
Nerede olduğunun bir önemi yok
Cause we can never be apart, the way that you are
Çünkü biz asla ayrılamayız, senin sayende
The way that you whisper so softly
Çok hoş fısıldaman sayesinde
You fill my desire
Arzularımı dolduruyorsun
I knew it from the very start
Bunu başından beri biliyordun
That you were gonna steal my heart
Kalbimi çalmak üzereydin
The moment you came gave me the feeling I needed
Sen geldiğin anda sana ihtiyacım olduğunu hissettim
To bring back the fire
Seni geri getirmek için
Lullaby
Ninni
You’re the melody that keeps me warm all through the night
Beni tüm gece boyunca sıcak tutan melodisin sen
Oh through the night
Oh, gece boyunca
Oh Lullaby
Oh, ninni
Every time I hear you call my name, I lose my mind
Her zanan adımı sayıkladığını duyuyorum, aklımı kaçıracağım
I lose my mind,
Aklımı kaçıracağım

Oh Lullaby,woah
Oh, ninni
Oh Lullaby
Oh, ninni
Woah
It's never gonna be the same
Bir daha asla eskisi gibi olmayacak
Cause every time you call my name
Çünkü her zaman adımı sayıklıyorsun
You light up a flame
Sen yanan bir alevsin
That gives me something amazing that keeps us together
Bizi bir arada tutan şey bu
The moment that I saw your face
Yüzünü gördüğüm anda
I knew I couldn't let you get away
Uzakta olmana izin veremeyeceğimi biliyordun
All of my life I only dreamed of this moment
Bütün hayatım boyunca sadece bu anı hayal ettim
For ever and ever
Sonsuza ve sonsuza kadar

Lullaby
Ninni
You’re the melody that keeps me warm all through the night
Beni tüm gece boyunca sıcak tutan melodisin sen
Oh through the night
Oh, gece boyunca
Oh Lullaby
Oh, ninni
Every time I hear you call my name, I lose my mind
Her zanan adımı sayıkladığını duyuyorum, aklımı kaçıracağım
I lose my mind,
Aklımı kaçıracağım

I don't ever wanna let you go, no way
Bırakıp gitmeni asla istemedim, asla
I just wanna keep you safe with me
Sadece seni kendim korumak istiyordum
Tell me you'll stay forever here with me
Benimle sonsuza kadar burada kalacağını söyle
I don't ever wanna let you go, no way
Bırakıp gitmeni asla istemedim, asla
I just wanna keep you safe with me
Sadece seni kendim korumak istiyordum
Tell me you'll stay together here in this moment
Şimdi, burada birlikte kalacağımızı söyle
For now and forever
Şimdi ve sonsuza kadar

Lullaby
Ninni
You’re the melody that keeps me warm all through the night
Beni tüm gece boyunca sıcak tutan melodisin sen
Oh through the night
Oh, gece boyunca
Oh Lullaby
Oh, ninni
Every time I hear you call my name, I lose my mind
Her zanan adımı sayıkladığını duyuyorum, aklımı kaçıracağım
I lose my mind,
Aklımı kaçıracağım

Oh Lullaby
Ninni
Oh Lullaby
Ninni

Oh Lullaby
Ninni
You’re the melody that keeps me warm all through the night
Beni tüm gece boyunca sıcak tutan melodisin sen
Oh through the night
Oh, gece boyunca

Yorumlar